11-01-13

Vergeten Vlaamse Provincie


Vanaf medio 2013 viert de stichting Vlamingen in de Wereld haar vijftigjarig bestaan en aan de vooravond daarvan besprak het een aantal emigratie- en expatgerelateerde vraagstukken met minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Buitenlands Beleid. VIW mocht vaststellen dat Kris Peeters oor heeft naar de diverse verzuchtingen van de stichting, die zorgt voor de Vlaming in het buitenland, maar ook voor Vlaanderen. VIW uit haar bekommernis in enkele dossiers, een bezorgdheid die wordt gedeeld door de minister-president. De zorg voor de Vlaming in de wereld is immers een essentiële schakel, in de zorg voor, en het uitdragen van, Vlaanderen. De minister-president belooft ter zake én op diverse domeinen initiatieven te nemen.

Lees heel het artikel op de VIW webpagina

11-06-12

Wordt lid van VIW

  
AANKONDIGING

ZOMER -TIJDSCHRIFT VLAMINGEN IN DE WERELD
[Eerstdaags wereldwijd verstuurd en online te raadplegen]


WORD VANDAAG NOG LID

&

ONTVANG


een GRATIS
VIW-KOFFERIEM

+

4x het VIW MAGAZINE

WERELDWIJD IN UW BUS!

(promotie geldig tot 18/06/12)

 NUMMER #78:
zomer 2012Dagboek van een terugkeer Greet Ickx, gewezen VIW-vertegenwoordiger China, 3 X STUDEREN BAEF-studenten
AIESEC | Open Universiteit,
JURIDISCH Scheiden in Spanje – Costa Lesage, FINANCIËN & FISCALITEIT
Successierechten |Baart de GREXIT u zorgen, ACADEMISCHE DIPLOMATIE
Bart De Moor, VLAAMSE ROTS IN FLORIDA Marc De Vlieger , VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE REGERING Julie Bynens & Liesbet Servranckx,...


OPROEP

Consulaire bescherming voor burgers van de Europese Unie  in derde landen.

'Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat. De lidstaten stellen onderling de nodige regels vast en beginnen de internationale onderhandelingen die met het oog op deze bescherming vereist zijn'. Hetzelfde recht is vastgelegd in artikel 46 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.’

Hebt u hier als Vlaming in het buitenland ervaring mee. Ging u met andere woorden buiten de EU te rade bij een Europese maar niet-Belgische consulaire post?
Zo ja, wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen. Neem hieromtrent zo snel als mogelijk contact op met koen.vanderschaeghe@viw.be


Alvast bedankt.Inge Roggeman & Koen Van der Schaeghe [Redactie]


VLAMINGEN IN DE WERELD | Gaucheretstraat 90, 1030 Brussel
Tel.: +32 2 2017384| Fax.:+32 2 2017385| E-mail: info@viw.be | Website: www.viw.be

 
8
5
6  
1
  2
  4 11 7   b   Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: IWS logo

21-11-11

Belgische ondernemers in Argentinie

Valija Chica ofrece a las empresas una manera diferente de premiar o motivar a sus empleados. Y tiene una pata para clientes individuales. Las opciones van desde una salida de tipo familiar a tomar un whisky en el glacial Perito Moreno.

lees heel het artikel over Valija Chica en de ondernemende Belg, Wouter Van Landeghem hier

1228972148Valija_chica_regalos_360x270.jpg

20-11-11

Vergeten provincies

test3-voorkant.jpgOp 15 december is VIW thuis in het Vlaams Parlement. Die namiddag organiseert de stichting Vlamingen in de Wereld  een forum onder de noemer "De Vergeten Vlaamse provincie", waar Vlaamse parlementsleden zullen debatteren over het regionaal stemrecht en het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. Twee hete hangijzers voor VIW, waar traag maar zeker vooruitgang wordt geboekt. En net daarom houden we het ijzer warm, zodat het kan gesmeden worden. Hebt u belangstelling voor de thema’s of wil u graag aanwezig zijn, contacteer de stichting dan zeker via info@viw.be


Meer nieuws heet van de naald op Ezine van VIW

29-08-11

RVI luistert vlotjes ver van huis

Al jaren onderhoudt ook Radio Vlaanderen de band met de Vlamingen in de wereld.  Al jaren komen zij wekelijks hun verhaal doen op de radio.De titel van het programma verandert wel eens, je hoort geregeld andere stemmen en ook de samenstellers wisselen. Maar het basisconcept en de basisvragen blijven dezelfde.De laatste paar jaar heet het programma gewoon zoals het moet heten: Vlaming in de Wereld.  Line Ooms doet de interviews en stelt het programma samen en Filip Ledaine is dan de vaste stem.


En RVI is er nog steeds, Vlaming in de Wereld hoor je verschillende keren tijdens het weekend, zowel op satelliet als op het internet, zowel op Radio Vlaanderen info als op Radio Vlaanderen – de uitzenduren vind je op onze website.

22-05-11

Belgisch-Argentijns tijdschrift in de maak

U weet waarschijnlijk al vanuit de wereld- en roddelpers dat er een nieuw schitterend tijdschrift in de steigers staat. Dit tijdschrift zal verschijnen in Buenos Aires en zal Belgie en Latijns Amerika in de kijker zetten, waarin zijn naam reeds verscholen ligt. Om u een voorsmaakje te geven van wat er zoal in te lezen zal staan, kijkt u dan even naar de site van de Knack waar ze het artikel van Maite, onze vaste medewerkster, gepubliceerd hebben dat zij speciaal voor het Belgisch-Argentijnse tijdschrift geschreven heeft.

Buenos Aires weigert officiele gift van het Koninkrijk Belgie