23-11-12

VIW 50 jaar

Historiek

Het wel en wee van de Vlaamse emigranten en expats is sinds 1963 nauw verbonden met de geschiedenis van de stichting Vlamingen in de Wereld. Terwijl andere landen organisaties oprichtten om hun landgenoten in het buitenland te ondersteunen, liet België dit initiatief aan zich voorbij gaan. Eens het land uit, bestonden emigranten niet meer voor de Belgische staat.

Gelukkig zijn de tijden veranderd en wordt de diaspora als vol aanzien en de stichting als een volwaardige partner van het departement Internationaal Vlaanderen en binnen de ministeriële bevoegdheid van het Vlaams Buitenlands Beleid.

Op initiatief van een aantal oudgedienden van de voormalige Belgische kolonie werd in 1963 ‘België in de Wereld’ opgericht, later omgedoopt tot ‘Vlamingen in de Wereld’. De oprichtingsdatum van 9 mei is voor eenieder met een internationaal gedachtegoed vooral bekend als Europadag. Het is voor onze stichting dan ook een grote eer dat we op dezelfde dag een kaars mogen uitblazen, in 2013 zullen er dat dus vijftig zijn.

De stichting baseert haar bestaansrecht op een filosofie dat een gemeenschap ook verantwoordelijkheden heeft tegenover leden die de staats- of taalgrenzen overschreden hebben. De stichting Vlamingen in de Wereld groeide de voorbije decennia uit tot hét symbool dat de band tussen Vlaanderen en haar emigranten behoudt en versterkt.


Heden

Vlamingen in de Wereld  is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats.
Er moeten zoveel mogelijk nuttige contacten ontstaan op economisch, cultureel, sociaal en gewoon menselijk vlak. VIW wil het goede imago van Vlaanderen in het buitenland verzorgen, via uitgeweken Vlamingen. VIW wil jongeren in Vlaanderen de mogelijkheden tonen van de grote wereld, van het internationale, in denken en in doen.

Voor dit alles hanteert het twee sporen en staan de volgende middelen ter beschikking:

- driemaandelijks tijdschrift
- maandelijkse e-zine
- dienstverlening bij emigratie en re-emigratie
- databank met duizenden Vlamingen in het buitenland
- website viw.be
- een netwerk van VIW-vertegenwoordigers

 

De knowhow van de stichting Vlamingen in de Wereld zijn de mensen. Haar vertegenwoordigers en elke uitgeweken Vlaming op zich. Ervaringsdeskundigen worden ze genoemd. Een woord met een ietwat eufemistisch karakter…  maar stel, u zoekt een school voor uw kinderen in Adelaide, Australië. Is de mening van de landgenoot, de ervaringsdeskundige die u voor ging, dan niets waard? Toch wel. Want op wiens interpretatie van het onderwijsniveau en de scholenverschillen gaat u voort? Of op welke basis kiest u lokaal een tandarts, makelaar,… Een tip van een landgenoot is veel waard. Je hebt dezelfde roots en een soortgelijk referentiekader.

De ervaring van de ene emigrant, kan de andere aan nieuwe inzichten helpen. Kortom, zij zijn gewoon diegenen die als beste kunnen uitleggen hoe het wonen is in een bepaald land of een specifieke regio.

U kunt steeds de VIW-statuten opvragen via info@viw.be

11-06-12

Wordt lid van VIW

  
AANKONDIGING

ZOMER -TIJDSCHRIFT VLAMINGEN IN DE WERELD
[Eerstdaags wereldwijd verstuurd en online te raadplegen]


WORD VANDAAG NOG LID

&

ONTVANG


een GRATIS
VIW-KOFFERIEM

+

4x het VIW MAGAZINE

WERELDWIJD IN UW BUS!

(promotie geldig tot 18/06/12)

 NUMMER #78:
zomer 2012Dagboek van een terugkeer Greet Ickx, gewezen VIW-vertegenwoordiger China, 3 X STUDEREN BAEF-studenten
AIESEC | Open Universiteit,
JURIDISCH Scheiden in Spanje – Costa Lesage, FINANCIËN & FISCALITEIT
Successierechten |Baart de GREXIT u zorgen, ACADEMISCHE DIPLOMATIE
Bart De Moor, VLAAMSE ROTS IN FLORIDA Marc De Vlieger , VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE REGERING Julie Bynens & Liesbet Servranckx,...


OPROEP

Consulaire bescherming voor burgers van de Europese Unie  in derde landen.

'Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat. De lidstaten stellen onderling de nodige regels vast en beginnen de internationale onderhandelingen die met het oog op deze bescherming vereist zijn'. Hetzelfde recht is vastgelegd in artikel 46 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.’

Hebt u hier als Vlaming in het buitenland ervaring mee. Ging u met andere woorden buiten de EU te rade bij een Europese maar niet-Belgische consulaire post?
Zo ja, wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen. Neem hieromtrent zo snel als mogelijk contact op met koen.vanderschaeghe@viw.be


Alvast bedankt.Inge Roggeman & Koen Van der Schaeghe [Redactie]


VLAMINGEN IN DE WERELD | Gaucheretstraat 90, 1030 Brussel
Tel.: +32 2 2017384| Fax.:+32 2 2017385| E-mail: info@viw.be | Website: www.viw.be

 
8
5
6  
1
  2
  4 11 7   b   Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: IWS logo

19-01-12

VIW werkt aan ondersteuning Vlamingen in het buitenland

FORUM DE VERGETEN VLAAMSE PROVINCIE & EINDEJAARSRECEPTIE
De stichting Vlamingen in de Wereld maakte op 15 december van de gastvrijheid van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans gebruik om in zijn huis het forum 'De Vergeten Vlaamse provincie' te organiseren. Hier werden twee voorname VIW-bekommernissen aan te kaarten: het ontbreken van het regionaal stemrecht en het onderwijs in het Nederlands. De debatten worden afgewisseld met getuigenissen vanuit de wereld. De namiddag werd afgesloten met de traditionele VIW-eindejaarsreceptie. Hieronder vindt u kort samengevat in enkele zinnen de meningen van de Vlaamse parlementsleden.

STEMRECHT [Marc Hendrickx (NV-A) Jan Roegiers (SP.A) Luckas Vander Taelen (Groen!) Ludwig Caluwé (CD&V)]

Marc Hendrickx toont zich een groot voorstander van het uitbreiden van het stemrecht. Zijn partij NV-A diende terzake ook reeds een wetsvoorstel in. Het is zijn inziens een ondersteuning van zij die vanonder de Vlaamse kerktoren trekken. Jan Roegiers erkent de anomalie die er momenteel heerst tussen het federale en Vlaamse niveau. Hij pleit echter voor een uitdovend scenario in de tijd wat betreft het stemrecht. Hoe langer men het land verlaten heeft, hoe minder groot de band zijn inziens. Ludwig Caluwé toont zich eveneens voorstander, doch enkel middels een objectieve telling, refererend naar de locatie waar de stem mee telt. Het stemrecht uitbreiden kan de Vlaamse kijk op de wereld verbreden. Vlaamse parlementsleden zullen verplicht worden om ook de Vlaamse samenleving in het buitenland te volgen. Luckas Vandertaelen is voorstander qua deelname en toont zich geen voorstander van het uitdovend scenario.< br>
ONDERWIJS [Irina De Knop (Open VLD) Sabine Poleyn (CD&V) Karim Van Overmeire (NVA) Kathleen Deckx (SP.A)]
Irina De Knop toont zich een grote voorstander van samenwerking NOB. Het warm water dient niet heruitgevonden te worden. Ze verwijst naar haar eigen resolutie die ze hieromtrent indiende en onderschrijft het belang voor zowel ouders als leerlingen. Sabine Poleyn benadrukt de terugkeerproblematiek en de instroming in het sterke Vlaamse onderwijs. Voor Karim Van Overmeire is het aanbieden van lessen Nederlands in het buitenland antwoorden op de realiteit. Hij refereert naar bestaande Nederlandse initiatieven en de instroomproblematiek. Kathleen Deckx vertegenwoordigt de minister en beklemtoont dat er geen extra middelen zijn, naast deze die Vlaanderen betreffende dit onderwerp ten dienste stelt van de Taalunie. Dat dit een opdracht is van de Taalunie wordt echter door de andere panelleden ontkent.

VIW volgt beide onderwerpen op de voet, startend met de resolutiebespreking van het onderwijs op 2 februari in het Vlaams Parlement.

info

20-11-11

Vergeten provincies

test3-voorkant.jpgOp 15 december is VIW thuis in het Vlaams Parlement. Die namiddag organiseert de stichting Vlamingen in de Wereld  een forum onder de noemer "De Vergeten Vlaamse provincie", waar Vlaamse parlementsleden zullen debatteren over het regionaal stemrecht en het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. Twee hete hangijzers voor VIW, waar traag maar zeker vooruitgang wordt geboekt. En net daarom houden we het ijzer warm, zodat het kan gesmeden worden. Hebt u belangstelling voor de thema’s of wil u graag aanwezig zijn, contacteer de stichting dan zeker via info@viw.be


Meer nieuws heet van de naald op Ezine van VIW

22-10-11

KWIS

De kwis der lage landen was weer een groot succes. Meer dan 60 personen waren aanwezig om te strijden voor de wisselbeker tussen Nederland en België. Dit is reeds het derde jaar op rij dat Ellen Vanden Broucke mee de kwis organiseert. Dit jaar moest ze Heleen De Vos vervangen door Annelies Vercruysse. De kwaliteit leed er niet onder, hoewel we HelPA150221.JPGeen nog steeds missen. Annelies en Ellen zetten een grandioze avond neer. Tot in de puntjes Actualizado recientemente25.JPGverzorgt, samen met de echtgenoot van Annelies, Pieterjan Deleersnijder. Hij verzorgde al de technische snufjes. De vragen mochten er zijn: wie zijn de presidenten van de Zuid-Amerikaanse landen, wie was het model dat uit de kleren ging bij Tinelli, mag je slapen in je auto in België en mogen wielerterroristen van het fietspad in Nederland? 

De winnaars hebben dan ook een pracht resultaat neergezet, zij wonnen los op kop met 10 punten verschil, het team met Tom Dieusaert, Tom Ceuppens, Eric De Bats en Dennis Vandeputte, alias Nationale Bank Alfons Verplaetse. Zij mogen trots zijn dat ze de eerste Belgische overwinning in de wacht hebben gesleept. En ze wonnen een heerlijk flesje wijn en elk een abonnement op VIW.

De geslaagde avond was ook te danken aan het warme en gezellige onthaal in Via Via, Kaat Elsen was weer in form! Ook hartelijk dank aan de Nederlandse afgevaardiging. Zij waren talrijk aanwezig en zorgde voor een gezellige ambiance. Bedankt aan Andre Das voor zijn inzet en enthousiasme om dit event als een traditie verder te zetten.

Hopelijk iedereen terug volgend jaar bij de Nederlanders!

29-08-11

VIW e-magazine

Wil u op de hoogte blijven van de Vlaamse nieuwtjes, de hotspots van de cultuur, wat Vlamingen zoal uitspoken in de wereld?

Dat kan u allemaal lezen in het e-magazine van VIW.

Zoals bijvoorbeeld, wist je dat het grootste media event van deze planeet op een ander hemellichaam te bekijken is en dat dit Vlaams is?

Waarschijnlijk niet, je kan googlen of je kan je inschrijven op het e-magazine van VIW zodat je van alles op de hoogte blijft wat Vlaams en beroemd of bizar is. 

Het grootste media event van uit deze wereld vind je in het e-magazine van VIW.

18:49 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) | Tags: viw, e magazine, cultuur, vlaamse beroemdheden |  Facebook | |

22-05-11

Belgisch-Argentijns tijdschrift in de maak

U weet waarschijnlijk al vanuit de wereld- en roddelpers dat er een nieuw schitterend tijdschrift in de steigers staat. Dit tijdschrift zal verschijnen in Buenos Aires en zal Belgie en Latijns Amerika in de kijker zetten, waarin zijn naam reeds verscholen ligt. Om u een voorsmaakje te geven van wat er zoal in te lezen zal staan, kijkt u dan even naar de site van de Knack waar ze het artikel van Maite, onze vaste medewerkster, gepubliceerd hebben dat zij speciaal voor het Belgisch-Argentijnse tijdschrift geschreven heeft.

Buenos Aires weigert officiele gift van het Koninkrijk Belgie

01-04-11

Vraag van studente

Beste Vlamingen,

Als afronding van mijn masteropleiding Communicatie Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen voer ik, voor mijn masterproef, een onderzoek over het behoud van de culturele identiteit van Vlamingen in het buitenland.

Tegenwoordig zien we steeds meer mensen en families naar het buitenland trekken omwille van hun baan, hun liefde voor het land, of voor hun partner. Naast het belang van zich aan te passen in een andere omgeving, is het voor velen ook belangrijk om hun Vlaamse roots te onderhouden, en de waarden en normen en tradities van hun thuisland in stand te houden. Verschillende factoren kunnen daartoe bijdragen zoals bv. het volgen van de dagelijkse actualiteit in Belgie via kranten, tijdschriften, TV (TV-Vlaanderen) of Radio (Radio Vlaanderen Internationaal), deelname aan Vlaamse/Belgische Clubs of de aankoop van Belgische producten.
Ik wil een onderzoek doen naar het gebruik van Belgische producten, vooral dan voeding, door Vlamingen in het buitenland en in hoeverre dit consumptiegedrag samenhangt met het behoud van een culturele identiteit.

Bent u Vlaming en woont u in het buitenland of heeft u recentelijk in het buitenland gewoond? Dan bent u de geschikte kandidaat om mij te helpen!
U zou mij een enorme dienst bewijzen indien u 15 minuten van uw tijd wilt vrijmaken om deze enquete in te vullen via de volgende link:

 

https://www.surveymonkey.com/s/anndeckers

Alle informatie die we over u verzamelen is strikt vertrouwelijk en zal enkel worden ingekeken door de onderzoekers van dit project.
Uw anonimiteit is daarbij gegarandeerd (u dient nergens uw naam of dergelijke op te geven).

Bent u geen Vlaming? Of woont u niet in het buitenland? Ook dan kunt u me helpen door deze enquete door te sturen aan uw familie en Vlaamse vrienden of kennissen in het buitenland.

 

Deze enquete loopt tot 1 mei 2011.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten

 

Ann Deckers

12:47 Gepost door VIA | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlamingen in het buitenland, viw, expat |  Facebook | |

17-10-10

VIW, natuurlijke partner

EEN HART ONDER DE RIEM VOOR VLAMINGEN IN DE WERELD

 
Recent richtte federaal minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een schrijven aan het Belgische diplomatenkorps in het buitenland, waarin hij het belang van de stichting ‘Vlamingen in de Wereld’ en onze Franstalige zusterorganisatie UFBE benadrukte. Een hart onder de riem was dat en een schrijven dat er kwam op vraag van Serge Wauthier, de nieuwe directeur-generaal van Consulaire Zaken van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De Directie-generaal Consulaire Zaken ondersteunt de consulaire secties van België in het buitenland en particulieren die in België bijstand vragen rond consulaire aangelegenheden. VIW kan het belang van dit schrijven niet voldoende benadrukken. Het is een blijk van erkenning en ondersteuning van de consulaire secties in België en in het buitenland. VIW wordt hierdoor erkend als natuurlijke partner om sociaal-maatschappelijke uitdagingen in het buitenland aan te gaan.

 

VIW-herfst NUMMER

EDITORIAAL

International mobility process

Het is al een grote uitdaging om van de ene stad naar de andere te verhuizen. Grenzen oversteken, in een andere taal handelen, omgaan met verschillende culturen, het in orde brengen van de administratieve formaliteiten en de belasting- en douaneverplichtingen maken alles nog een stuk ingewikkelder. Het blijkt dat vele alledaagse zaken, die in België vanzelfsprekend of gemakkelijk te regelen zijn, elders verrassend moeilijk of lastig kunnen zijn vanwege de communicatieproblemen en cultuurverschillen. Het is duidelijk dat het proces om aan deze nieuwe omgeving en de taal  te wennen de nodige tijd en energie vergt.

Velen hebben de idee dat het allemaal zo moeilijk niet kan zijn. En toch, wie van een expatriatie eerder een rich opportunity dan een struggle wil maken, ziet de meerwaarde van dit procesgerichte aanpak. Zie het als een (tijd)schema voor jouw emigratieverloop, waarin al de te managen elementen voorkomen en hoe je dit gecompliceerde proces zo snel, goedkoop en stressloos kan regelen.

We benadrukken de voordelen van een goede voorbereiding. Een gelukkige expat is een productieve expat, een goed voorbereide emigrant is een zonnetje in zijn nieuwe land.  En dat geldt én voor wie in zee gaat met een relocation specialist  én voor wie de touwtjes zelf in handen houdt. De basis van de frustratie van een verhuizing naar het buitenland ligt vaak bij de voorbereiding. Wie het zelf doet, moet zijn eigen HR-manager zijn. En waar moet je dan beginnen? Bij het begin natuurlijk. Het grote voordeel van een tijdslijn is dat je goed weet wat op welk moment jouw prioriteit moet genieten. Een overzicht waaruit blijkt dat er twee afzonderlijke fases zijn, die weliswaar door elkaar lopen.
Of je nu vertrekt vanuit een professioneel aanbod of niet, op een bepaald moment valt de beslissing. In regel start op dat moment ook de voorbereiding. Logischerwijze onderscheiden we twee fases, in het land van oorsprong en in het land van bestemming, met de effectieve verhuisreis als split. Vanaf het moment van de beslissing sta je feitelijk in een spreidstand tussen twee werelden: jouw oude en nieuwe leven. Zowel psychologisch als praktisch. Het ene moet je afsluiten, het andere moet je aankoppelen. Dit verloop bestaat uit een groep van processen die deels in het land van oorsprong en deels in het land van bestemming plaats vinden. Noem het desgewenst een checklist. Een belangrijke tip is scans te maken van alle officiële documenten. Bewaar ze desnoods op een usb-stick zodat je ze altijd bij de hand hebt. Want op de meet onverwachte momenten zal ernaar gevraagd worden. Als deze dan in de container zitten die zich op één van de zeven wereldzeeën bevindt, dan is het wachten geblazen.

                                                                                              Inge Roggeman & Koen Van der Schaeghe

06-08-10

Culturele conferentie, expo Senaat

Deze avond had Jorge Volpe Stessens in het teken van de tentoonstelling: 200 jaar Belgische immigratie in Argentinie, een culturele avond georganiseerd in het auditorium van de Senaat van Argentinie. Het was guur en koud buiten, 18 u is een uur dat heel Buenos Aires nog aan het werk is, de opkomst was daarom aan de magere kant. Het culturele gehalte juist tegenovergesteld, dat was aan de zeer hoge kant, zoals ze dat hier in Argentinie zo goed kunnen. 100_4710.JPG

De NGO van Volpe Stessens, kampt zoals elke NGO met financiele problemen, ttz zij hebben niets om uit te geven. Toch nam dat niet weg dat Jorge een tafel bij elkaar gekregen had die de moeite was. We werden door de mensen van de Senaat met koffie onthaald. Daarna werd nog even de volgorde tot in de puntjes herhaald, zodat er niets aan het toeval werd overgelaten en alles vlot kon verlopen. Jorge had zo veel om te vertellen, dat hij geen tijd wilde verliezen met verwisselen van de wacht.

De camera's van het Senaat tv kanaal werden opgesteld. Heel het land kon meekijken wat we in petto hadden: de Belgische culturele invloed op de Argentijnse samenleving.

Als u dacht dat dat niet veel was, had u even tijd moeten maken, want het was een avond vol verrassingen. Het genootschap casanimal* olv Maria Rosa Pfeiffer, voerde met proza en muziek, ons terug naar de jaren 1850 toen de eerste immigranten Buenos Aires binnenkwamen en totaal verwezen om zich heen keken.

De secretaris van een vereniging van migranten in Santa Fe, Esperanza, brak het ijs. Deze colonie, Esperanza, 100_4719.JPGwas de eerste agrarische colonie van het land met een immigratie van Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en twee Belgen. Deze twee Belgen hebben hun best gedaan, want uit het geslacht Stessens zijn 200 nazaten ontsproten. De held van deze tentoonstelling, Paillet, kwam ook uit deze colonie. De lange weg van eerste migranten in een onherbergzaam gebied tot een flambayante agrarische streek werd beschreven. Deze migranten kwamen toe met al hun hebben en houden vanuit europa, Belgie. Met handen en voeten en al wat bewoog, werkten ze een rijke landbouwprovincie uit de grond. Na 20 jaar zag de provincie van Santa Fe er heel anders uit: goudkleurig van het graan en het koren, voorspoedig door moderne industrie en welvarend door een spoorweg die tot aan de haven van Rosario liep.

 

38793_411398193371_595313371_4866586_4984341_n.jpg

Daarna nam mevrouw Hazenbrouck het woord, inderdaad Hazenbrouck, voor mij is die naam makkelijk te schrijven, maar "weet u wel hoe vaak ik mijn naam moet spellen en pas als ik zeg dat het van Belgische origine is, schudden de mensen begrijpend hun hoofd..." Mevrouw Hazenbrouck ging verder en vertelde de geschiedenis van haar vader en haar Belgische opvoeding: "al wat Belgisch was, stond voor degelijkheid, orde en goedheid. Ons huis was als een Belgisch musuem. Met een uilengeduld heeft mijn vader een heel werk geschreven over de Belgen in Argentinie, en dit zonder internet. Deze passie voor het kleine landje aan de Noordzee, heb ik nu zelfs doorgegeven aan mijn man en twee zonen. Belgie is voor ons nog steeds heel dicht bij, in ons hart."

 

 

100_4724.JPG

Toen kwam de geschiedenis van het bedrijf Panificacion Argentina boven. Dit is een verhaal appart, waar ik later helemaal zal over uitweiden. Panificacion Argentinie is voor de Argentijnen een begrip zoals voor ons 'brood van De Kort'. Zij waren een groot broodfabriek die het brood in de straten verkocht uit karren getrokken door muilezels. Dit Belgische bedrijf veroverde de Argentijnse harten en leeft nu nog steeds verder, ook al is het al jaren overgenomen door de grote broodreus Fargo.

 

100_4750.JPGDe ex werknemers van Panificacion Argentina vertelden zo geemotioneerd over hun werk, dat het aandoenlijk was en het je een levendige blik gaf over het leven in Buenos Aires in de jaren 60, je zag de kar zo over de straatstenen hobbelen. "Ik was 16 toen ik voor het eerst begon, ze zette mij op de kar en stuurden me op toer. Ik was doodsbenauwd dat ik zou verloren rijden, maar mijn paard trok me van klant tot klant, hij wist zelfs waar de beste klanten woonden en waar hij dagelijks zijn suikerklontje kreeg."

'Werken voor dit bedrijf was niet werken, het was een plezier om elke dag terug aan de slag te gaan, wij gingen al zingend werken.'

Professor Celia Codeseira del Castillo liet ons mooie dias zien over Brugge en Brussel, over de kunst van de Vlaamse primitieven tot aan de Fundacion Patagonistas. 'Deze laatste groep kunstenaars zijn onze beste ambassadeurs in Europa, zij waren nog nooit in Patagonie geweest en brachten vorig jaar in Buenos Aires een tentoonstelling met wel 80 werken van 40 verschillende kunstenaars. Zij zijn niet alleen in Belgie gekend, in europa hebben ze een internationale faam." Dree Peremans zou trots geweest zijn, moest hij dit gehoord hebben.

Daarna werd Paillet even in de verf gezet, de spreekster viel een beetje uit te toon, vandaar dat ik vlug over spring naar de volgende mevrouw die het had over een dramaturg Laurent Bouchain.

Een Belgische regiseur die de Latijnsamerikaanse actualiteit op toneel wil brengen. Hij toerde door heel het Amerikaanse continent: Bolivie, Peru,Chili, Argentinie. Ushuaia was zijn geografisch orientatie punt, de politiek zijn artistieke. Hij wilde van politiek kunst maken. "Als uiterst rechts mij vraagt om een werk te schrijven, kan ik alleen maar zwijgen, dan heb ik niets te vertellen. Ik kan niet werken met woorden, met de kunst, als dit niet in mijn leven past." De Belgische dramaturg bracht leven en dood op de scene, abortus, onderdrukking, censuur, pedofilie en imperialisme. In ushuaia vond hij de vierde dimensie voor zijn werk en zijn denken. "Het extreme zuiden maakt een einde aan het extreme noorden," schrijft hij, "hier eindigt mijn reizen, hier vind ik eindelijk mezelf en mijn plaats."

Zijn werk begint bij Bob Marley en eindigt bij Kant, hij walst over Freud en el Che. Heel de wereld was eigenlijk zijn wereld: "Vandaag woon ik in het huis van Rodrigo, morgen woont Rodrigo misschien bij mij in Belgie, dat is leven, vandaag betaal ik de koffie, morgen jij. Wat is het probleem?

De avond werd afgesloten door Jorge Stessens, heel kort bedankte hij al de sprekers, professoren, licenciaten, kunstenaars die werkten van hart tot hart, onbezoldigd gaven ze het beste van zichzelf deze avond. De afsluiter was een mooi filmpje gemaakt door de jongste nieuwe telg van de fundacion Volpe Stessens, een jonge imagenartiest,Ezequiel Avila.

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->


 

07:27 Gepost door VIA in cultuur | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fernando paillet, rein remaut, viw |  Facebook | |