24-05-11

Buenos Aires en de Keizer van Olen

"Meneer de schout, ik dank u van harte voor de goede ontvangst, die ik hier heb genoten.
Nimmer werd ik in mijn Staten 223.jpgzo oprecht vriendelijk verwelkomd, nimmer heb ik zulke raadslieden, als die van uw raad, aangetroffen.
Ik moet u ook nog vurig dank zeggen voor het heerlijke dichtstuk dat de sekretaris voor mij heeft gemaakt; voor de eigenaardige pot, waar ik de eer had uw lekkere bruine te drinken; voor de smakelijke rijstpap, die ik nergens zo sierlijk heb weten opdienen.
Lang zal ik met vreugde en plezier aan mijn reis naar Olen terugdenken
."

De pot met drie oren, het rijstpapgevecht, de stroppendragers, veleKeizerkarel-LUX-NL.jpg Vlaamse verhalen gaan terug naar de onoverwinnelijke Keizer van Spanje, geboren in Gent. De zon ging nooit onder in zijn rijk, maar ergens moest het dan wel altijd donker zijn, denkt elke verstandige mens. Die donkerte zit hem in de hoekjes en kantjes van het schrikbewind van Carlos Quint. In de Nederlanden trok hij van leer tegen de protestanten, hij vocht als een machtswellusteling tegen de geuzen in vlaamse bos en hei. Het kleine menselijke kantje dat hij bezat, concentreerde zich in zijn buitenechtelijke dochter: Margaretha van Oostenrijk, eerder geboren als Margaretha de Parma.

Kewillyvandersteen_gross.jpgizer Karel wordt in de literatuur afgeschilderd als een olijk, vroom, streng, en wreed persoon, toch is en blijft hij onomstotelijk verbonden met de vorming van 'De Nederlanden' of zoals ze het hier zeggen: 'Los Paises Bajos'.P8281122a.jpg

In de verhalen van Lambik komt hij geregeld voor. Het Spaanse spook beschermt onze held zelfs voor deze wrede vorst. Dat brengt ons dichter bij de band tussen Latijns Amerika ende Belgische regio. Want "Caramba, het isos nu alos zo velos jaren geleden en de Keizer Quint zorgtos nog altijd voor hoofdbrekerarios." horen we het Spaanse Spook zeggen. "Het wordtos tijdos dat Lambik, mi amigo, hier ordenos op zaken komt stellen!" gaat hij verder.

het_spaanse_spook_02.jpg

We zullen zien hoe dat verder afloopteros.

het ware verhaal van Keizer Karel in Buenos Aires leest u in Lambik

Belgisch tijdschrift dat verschijnt in Juni

Een blad om naar uit te kijken

een tijdschrift

waar

u

gezellig een Kriek

bij

kan

drinken

als u er tenminste

eentje bij de hand hebt wat in deze regio niet vanzelfsprekend is.