11-06-12

Wordt lid van VIW

  
AANKONDIGING

ZOMER -TIJDSCHRIFT VLAMINGEN IN DE WERELD
[Eerstdaags wereldwijd verstuurd en online te raadplegen]


WORD VANDAAG NOG LID

&

ONTVANG


een GRATIS
VIW-KOFFERIEM

+

4x het VIW MAGAZINE

WERELDWIJD IN UW BUS!

(promotie geldig tot 18/06/12)

 NUMMER #78:
zomer 2012Dagboek van een terugkeer Greet Ickx, gewezen VIW-vertegenwoordiger China, 3 X STUDEREN BAEF-studenten
AIESEC | Open Universiteit,
JURIDISCH Scheiden in Spanje – Costa Lesage, FINANCIËN & FISCALITEIT
Successierechten |Baart de GREXIT u zorgen, ACADEMISCHE DIPLOMATIE
Bart De Moor, VLAAMSE ROTS IN FLORIDA Marc De Vlieger , VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE REGERING Julie Bynens & Liesbet Servranckx,...


OPROEP

Consulaire bescherming voor burgers van de Europese Unie  in derde landen.

'Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat. De lidstaten stellen onderling de nodige regels vast en beginnen de internationale onderhandelingen die met het oog op deze bescherming vereist zijn'. Hetzelfde recht is vastgelegd in artikel 46 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.’

Hebt u hier als Vlaming in het buitenland ervaring mee. Ging u met andere woorden buiten de EU te rade bij een Europese maar niet-Belgische consulaire post?
Zo ja, wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen. Neem hieromtrent zo snel als mogelijk contact op met koen.vanderschaeghe@viw.be


Alvast bedankt.Inge Roggeman & Koen Van der Schaeghe [Redactie]


VLAMINGEN IN DE WERELD | Gaucheretstraat 90, 1030 Brussel
Tel.: +32 2 2017384| Fax.:+32 2 2017385| E-mail: info@viw.be | Website: www.viw.be

 
8
5
6  
1
  2
  4 11 7   b   Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: IWS logo