27-10-11

Fotowedstrijd VIW 2011-2012

 

De fotowedstrijd neemt vaste vorm aan. Het event wordt georganiseerd door VIW Chili en VIW Argentina, onder toezicht van VIW Brussel. De prijzen zijn 4 lidmaatschappen van VIW en het tentoonstellen van de winnaars + tweede en derde plaats in prachtlocaties in Chili, Argentinië en België. Niet alleen deelnemers, ook sponsers mogen zich aanmelden. Hieronder vinden jullie het reglement van de wedstrijd.

REGLEMENT

 

 

Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd. De organisatie is in handen van de plaatselijke VIW van Chili en Argentinië, Annemie Magnus en Rein Remaut, met gekozen zetel voor deze wedstrijd : VIW Brussel Gaucheretstraat 90 1030 Brussel

 

Over het reglement wordt geen briefwisseling of gesprekken gevoerd. De organisatoren zetten zich volledig in voor de uitvoering van dit reglement, doch onvoorziene gebeurtenissen kunnen steeds een aanpassing van het reglement verantwoorden. Dit wordt gemeld op de beide pagina's van de VIW's Chili en Argentinië, met bekendmaking aan de ingeschrevenen.

 

De fotowedstrijd 'DE LENTE' is toegankelijk voor iedereen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

 

De fotowedstrijd van VIW CHILI-ARGENTINA verloopt als volgt:
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via inschrijving via email naar Annemie Magnus en Rein Remaut, uw deelname wordt door hen geconfirmeerd. Om deel te nemen, stuurt u uw foto’s op via mail, in klein formaat, met vermelding van :

 

Naam

 

Achternaam

 

Leeftijd

 

Adres

 

Plaats van de foto

 

Originele titel 

 

De opdracht van de wedstrijd is:

 


Stuur ons een foto in die genomen werd in Chili en/of Argentinie waarin herkenbare elementen zichtbaar zijn voor de lente in Zuid-Amerika.

 

 

De wedstrijd loopt tot 21 december. De jury kiest uit de ingezonden foto's 4 winnaars in verschillende categoriën.

 

  1. Natuurfoto’s

  2. Portretten

  3. Gek/speels

  4. De Stad

 


Daarnaast komt in elke categorie de tweede en derde plaats ook in aanmerking voor de tentoonstelling. Elke deelnemer kan maximum 5 foto’s opsturen. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal VIW Chili en VIW Argentinië vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

 

Volgende foto’s komen in aanmerking voor eventuele publicatie: landschapsfoto’s, natuurfoto’s, foto’s van menigte, seizoensgebonden activiteiten, feestelijkheden en gebouwen.
De organisatie heeft het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten. De organisatie kan foto’s elimineren indien er aanwijzingen zijn van misbruik.
Foto's komen niet in aanmerking voor publicatie indien:

 

  • het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming herkenbaar op afgebeeld staan;

  • ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn;

  • afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes);

  • de deelnemer niet over de rechten beschikt om de foto te publiceren.

 

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd.
Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in publicaties van VIW. De winnaar krijgt een leuk aandenken en een plaats in de tentoonstelling die de organisatie zal organiseren in nader te bepalen lokalen in beide deelnemende landen en België. Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury voor de beste foto’s. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.

 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied.

 

 

 

JURY

 

Argentijnse zijde :

 

 

Chileense zijde :

 

 

Belgische zijde :

 

 

 

Zij zullen samenwerken en niet per land beslissen. De foto's worden anoniem aan hen voorgelegd, met de titel en een nummer. Het nummer is de identifiactie van de auteur, enkel gekend aan de organisatie.

 

Contact

 

Annemie Magnus-Rein Remaut

 

VIA-website

 

VIW Chili website

 

DEELNEMERS

 

 

De fotowedstrijd is open voor iedereen met een link naar Vlaanderen toe. De deelnemers maken zich bekend bij het insturen van de foto's en de VIW vertegenwoordiger bekijkt de wettelijkheid van deelname, volgens het reglement. De deelnemers moeten niet gedomicilieerd zijn in Chili of Argentinië, wel moeten de foto's in die respectievelijke landen getrokken worden. De link tussen Vlaanderen en de deelnemers, kan ook van zeer uiteenlopende aard zijn. De VIW vertegenwoordigers oordelen hierover afzonderlijk en onafhankelijk.De foto's worden eerst in klein formaat opgestuurd naar Rein Remaut of Annemie Magnus. Ze moeten wel ter beschikking zijn in formaat: 8Mpixels ofte 8 miljoen pixels. Voor de tentoonstelling worden ze vergroot tot 30/40. 

  

23-07-10

Tentoonstelling in de Senaat van Argentinië

dyn008_small150_243_66_jpeg_2650375_0bdb554a2c1abcce3af1f732c4355ddc.jpg

 

VIW heeft de eer u een tentoonstelling voor te stellen van 200 jaar Belgische immigratie in Argentinië.

 


"Retratos de ayer, homenaje a Fernando Paillet y a los inmigrantes belgas en Argentina, en el Bicentenario de la Patria”.

Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolución N°319 registró N°4.244-DGTALMC-10 del 25 de enero 2010Top.jpgDe tentoonstelling wordt gehouden onder de auspiciën van de Dirección General de Cultura de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, de ambassade van het Koninkrijk België en VIW.  Om het 2-eeuwfeest van Argentinië verder te zetten, is deze tentoonstelling een ode aan de Belgen die hier twee honderd jaar geleden neerstreken en meewerkten aan het Argentinië van nu. Niet alleen bedrijven en Belgische kapitalen zagen toekomst in dit land, ook de mensen zoals u en ik, lieten haven en goed achter om hier een nieuw leven te beginnen. Zij namen niet alleen de cultuur mee van het harde werken, ook hun  kunsten, hun taal en hun achtergrond kreeg hier een plaats. Dit is niet meer zo duidelijk na 200 jaar en 5 generaties verder, toch herkennen we nog de roots van de mensen uit België.

Deze tentoonstelling is tevens een ode aan Fernando Paillet, een belangrijke Argentijnse fotograaf van Belgische afkomst en dit in heel Latijns-Amerika. Hij portreteerde de Belgische families die hier neerstreken, en is vooral gekend om zijn sociale foto's die hij trok op het platte land van de pampa's en Santa Fe en  de foto's van de arbeiders in de fabrieken en ateliers.

De fototentoonstelling zal u een reeks foto's tonen van gewoontes en potretten van Belgische immigranten met hun families en in hun schoolomgeving. Niet alleen van Paillet, ook van andere beroemde fotografen uit die tijd, zoals Chandler, Witcomb, Brio, Van Riel, enz.

Omdat het over een tentoonstelling van 200 jaar gaat, brengen hedendaagse fotografen hun zicht over Argentinië en de link naar België: Luc Verhaegen en Benoit Desilly. Zij zullen vooral de klemtoon legen op de Belgische architectuur hier en in België.Exposición SENADO DE LA NACION

Museo Parlamentario Senador Domingo Faustino Sarmiento

Fecha y hora de inicio: martes 3 de agosto 2010 a las 18 hs.

Dias y horarios de visita: de 16 a 20 hs.

Lugar: Hipólito Irigoyen 1702 PB

RVSP: tel: 4010-3000 int.3880

eventos@senado.gov.ar

Cuidad Autónoma de Buenos Aires

 

De tentoonstelling zal op 3 augustus om 18 u officieel geopend worden door de autoriteiten van de Senaat en de Belgische ambassade. U wordt hierbij allen uitgenodigd. Even reserveren op het nummer: 4010-3000 binnen nummer 3880 of per mail: eventos@senado.gov.ar


Op 5 en 10 augustus worden er in het auditorium van de Senaat twee ronde tafelconferenties gehouden, waarop u ook van harte welkom bent.

10 augustus 20 u uitdelen van de diploma's van de Senaat door de directie van Cultuur van de Senaat en de Ambassadeur van Belgie, Mevrouw Cristina Funes-Noppen.

Plaats: el salón Auditorio 5de verdieping, H. Irigoyen 1708. Ook hier even uw aanwezigheid bekendmaken, er is plaats voor 80 personen.

sponsers:

Cerveceria%2By%2BMalteria%2BQuilmes%2Balta.jpg
dyn008_small150_243_66_jpeg_2650375_0bdb554a2c1abcce3af1f732c4355ddc.jpg