11-01-13

Vergeten Vlaamse Provincie


Vanaf medio 2013 viert de stichting Vlamingen in de Wereld haar vijftigjarig bestaan en aan de vooravond daarvan besprak het een aantal emigratie- en expatgerelateerde vraagstukken met minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Buitenlands Beleid. VIW mocht vaststellen dat Kris Peeters oor heeft naar de diverse verzuchtingen van de stichting, die zorgt voor de Vlaming in het buitenland, maar ook voor Vlaanderen. VIW uit haar bekommernis in enkele dossiers, een bezorgdheid die wordt gedeeld door de minister-president. De zorg voor de Vlaming in de wereld is immers een essentiële schakel, in de zorg voor, en het uitdragen van, Vlaanderen. De minister-president belooft ter zake én op diverse domeinen initiatieven te nemen.

Lees heel het artikel op de VIW webpagina