08-06-12

Kiezers in het buitenland

De splitsing BHV op het hellend vlak zetten, was de grote pas voorwaarts voor de vorming van een regering. Een van de eerste stapjes die nu gezet zijn in het ontrafelen van dit dossier is de versoepeling van de kieswet voor Belgen in het buitenland. Is dit het legendarische Belgische compromis dat gedrenkt is in het even legendarische Belgische surrealisme? Wat hebben Belgen in het buitenland te maken met Brussel-Halle-Vilvoorde?

Het zijn vooral de Franstalige partijen die achter dit dossier staan. De splitsing BHV zou volgens hen, een aderlating betekenen voor het kiezerspotentieel van de Franstalige partijen. Daarom waren zij vragende partij voor deze versoepeling. Kunnen Belgen in het buitenland een verschil maken in de verkiezingsuitslag in België? Stemmen de Belgische expat’s masaal voor Franstalige partijen? Om dit uit te zoeken zijn er een paar vragen van belang: Wie zijn die Belgen in het buitenland, waar trekken ze naartoe en vanwaar komen ze? Met hoeveel zijn ze en hoe is hun stemgedrag en dat van hun kinderen en kleinkinderen die zelfs geboren zijn in een ander land?  

 

Lees meer...

De vergeten Vlaamse provincie: het buitenland

De vergeten Vlaamse provincie
Vlamingen in de Wereld eisen stemrecht bij regionale verkiezingen

 Beste Vlaming in de Wereld,

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) ijvert reeds lang voor de effectieve erkenning van de Belgen in het buitenland door hen democratische inspraak te verlenen in het politieke gebeuren in België. Deze verzuchting is deels gerealiseerd, vermits onze landgenoten het politieke recht werd verleend om deel te nemen aan de Belgische federale verkiezingen. De stichting is bovendien opgetogen dat de bevoegde Kamercommissie recent het vereenvoudigde stemrecht voor Belgen in het buitenland goedkeurde. (zie kaderstuk onderaan)

Opmerkelijk echter is dat tot op heden deze beslissing niet is doorgetrokken naar de verkiezingen voor de gewesten en gemeenschappen. Vlamingen in het buitenland kunnen bijgevolg niet deelnemen aan verkiezingen voor hun Vlaams parlement. Deze weigering werd eerder deze week bevestigd door de acht partijen van de federale meerderheid in de bevoegde Kamercommissie. Het toekennen van het regionale stemrecht zou nochtans getuigen van een consequente houding ten aanzien van de burgers van ons land.

Een essentieel kenmerk van een democratie zijn immers vrije verkiezingen. Voor Vlaanderen zou dit de bevestiging zijn van haar competentie als volwaardige regio. Het kiesrecht geldt voor algemeen vertegenwoordigende organen: in een federale staat zijn dit niet enkel de federale, maar ook de regionale parlementen. In België hebben de regio’s eigen competenties en bevoegdheden en is het beginsel in foro interno, in foro externo van toepassing. Elk bestuursniveau mag voor haar bevoegdheden een eigen buitenlands beleid voeren. Bijgevolg heeft de uitgeweken Vlaming geen stem in het onderwijsbeleid, een puur Vlaamse bevoegdheid, en bijgevolg geen inspraak in de Vlaamse beslissing om al dan niet het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland te financieren. Toevallig is dat een heet hangijzer voor velen in het buitenland.

Net op het moment dat de gevolgen van het internationaal pendelen minder drastisch worden, want expats verlaten het land niet voorgoed en onderhouden een verbondenheid, moet ons land de zorg om haar uitgewekenen, vaak high potentials, ter harte nemen. Zorgen voor uitgeweken Vlamingen kan gelijk staan aan het zorgen voor Vlaanderen. De uitgeweken landgenoot zal immers graag een positief imago van zijn regio verspreiden als hij belangrijk bevonden wordt. Op het ogenblik dat Vlaanderen een politiek uitbouwt van publieksdiplomatie en Iedere Vlaming ambassadeur weigeren Vlaamse partijen diezelfde ambassadeurs stemrecht te geven. Een schoolvoorbeeld van een contradictio in terminis.

Nochtans toonden de Vlaamse partijen zich in het verleden zowel schriftelijk, in persoonlijke contacten als in debatten voorstander van dit stemrecht. In aanloop naar de federale verkiezingen van 2007 en 2011, vroeg de stichting, uit naam van duizenden uitgeweken Vlamingen, om de uitbreiding van het stemrecht op te nemen in het federale regeerakkoord. Het kiesrecht is immers een federale materie. Maar dat is nooit gebeurd. Het weerhield onze stichting niet om de Vlaamse partijen blijvend attent te maken op de problematiek. Zo hield de stichting op 15 december 2011 in het Vlaams Parlement het forum De Vergeten Vlaamse Provincie, waarop het regionaal stemrecht besproken werd. De aanwezige Vlaamse parlementsleden van NV-A, SP.A, Groen en CD&V pleitten voor het uitbreiden van het stemrecht en wezen op de anomalie tussen het federale en Vlaamse niveau. Er waren verschillen in de voorkeur van uitvoering, maar over de ker n van de zaak was er consensus.

Dat de nood en evidentie hiervan opnieuw in twijfel wordt getrokken stemt mij, met velen in het buitenland, droevig. Regionaal stemrecht is in een federale staat niet meer dan logisch. België schendt een basisprincipe van een federale staat. Dit is niets minder dan een democratisch deficit omdat ons land een aanzienlijk deel van zijn burgers geen gelijkwaardig stemrecht verleent. Deze lacune in het gelijkheidsbeginsel wordt erg pijnlijk wanneer in 2014 beide verkiezingen op één dag vallen. Pijnlijk, verwarrend, maar vooral ondemocratisch. Vlamingen in het buitenland zullen dan wel kunnen stemmen voor het federale, maar niet voor het Vlaamse parlement. Dit op een moment dat door de staatshervorming nog meer bevoegdheden worden overgedragen naar het regionale niveau. Begrijpen wie kan.

Daarom vraag ik de Vlaamse politici, maak er nu werk van, anders moeten de Vlamingen in het buitenland minstens wachten tot 2019 vooraleer zij hun recht kunnen uitoefenen.

Walter M. Thiebaut, voorzitter stichting Vlamingen in de Wereld

 


 

Eenvoudiger stemrecht voor Belgen in het buitenland

De Kamercommissie Institutionele hervorming heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om het stemrecht voor de federale parlementsverkiezingen te vereenvoudigen voor Belgen in het buitenland. 
Op 14 oktober 2012 trekt België naar de stembus voor de verkiezing van de gemeente- en provincieraden. Voor deze verkiezingen moeten de kiezers ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Belgen die in het buitenland wonen mogen dus niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Aan de federale parlementsverkiezingen (Kamer en Senaat) mogen ze wèl deelnemen.
Meer zelfs: voor Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire of diplomatieke registers geldt ook een stemplicht. Recent heeft de Kamercommissie Institutionele hervorming een wetsvoorstel goedgekeurd om het stemrecht voor de federale parlementsverkiezingen te vereenvoudigen voor Belgen in het buitenland.
Totnogtoe moesten ze zich voor elke verkiezing laten inschrijven in de diplomatieke of consulaire registers (en uiteraard moeten ze aan de kiesvoorwaarden voldoen). Dat gaf soms problemen als er vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven.

Wie inschrijft blijft ingeschreven.
Voortaan zal een Belg in het buitenland die eenmaal als kiezer ingeschreven is bij een diplomatieke of consulaire post, ingeschreven blijven als kiezer, tenzij hij bij de vorige verkiezingen niet gestemd heeft of tenzij hij niet meer ingeschreven is in de diplomatieke of consulaire post.


Aansluitingscriteria.
Het wetsvoorstel bepaalt objectieve criteria met betrekking tot de aansluiting van Belgen in het buitenland bij de gemeenten waar ze zich zouden mogen inschrijven. Deze aansluitingscriteria worden in het Kieswetboek vastgesteld in de volgende orde van voorrang:

  1. De Belgische gemeente waarin de Belg laatst in de bevolkingsregisters was ingeschreven.
  2. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van zijn geboorteplaats.
  3. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar zijn/haar vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven. 
  4. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Hoe stemmen?
Aan de manier om te stemmen vanuit het buitenland is niets veranderd. Dat kan op 5 manieren:

  • Persoonlijke stemming in een Belgische gemeente
  • Stemming bij volmacht in een Belgische gemeente
  • Persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepsposten
  • Stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten
  • Stemming per briefwisseling

 


VLAMINGEN IN DE WERELD | Gaucheretstraat 90, 1030 Brussel
Tel.: +32 2 2017384| Fax.:+32 2 2017385| E-mail: info@viw.be | Website: www.viw.be

16:59 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

04-06-12

Nederlandstalig onderwijs in het buitenland

HOORZITTING OVER DE ONDERSTEUNING VAN HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN HET BUITENLAND
Op 20 oktober was VIW uitgenodigd op een hoorzitting in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. Samen met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) verduidelijkte VIW de noodzaak om te onderzoeken in hoeverre structureel kan worden samengewerk met Nederland. Stichting NOB ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland. De medewerkers zetten zich in om de schoolloopbaan te bevorderen van migrerende kinderen tussen 4 en 18 jaar. Het is immers van groot belang dat zij bij terugkeer in Nederland vlot kunnen instromen in het onderwijs in Nederland. Wat voor Nederlandse kinderen geldt, geldt natuurlijk ook voor Vlaamse kinderen. Zij kunnen trouwens al jaren gebruik maken van dit Nederlandse initiatief. VIW ondersteunt het initiatief om de Vlaamse inbreng, zowel financieel als inhoudelijk, te verhogen. Zowel de kinderen als hun ouders zullen er beter van worden, want het is geen geheim dat vraagstukken aangaande het onderwijs dikwijls een expatriatie in de weg staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

www.viw.be


Nu reeds is er een doorgedreven samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen wat betreft het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. Nieuw is de samenwerking met KlasCement, meer info vind je op www.klascement.be

30-05-12

LAMBIK

LAMBIK is ons nog niet vergeten. Hij staat op het punt om zijn wijsheid openbaar te maken. Een allegaartje van weetjes en interessante informatie ligt klaar bij de drukker om ter perse te gaan. Zelfs in het kasteel van de koning wachten ze op het derde nummer. Het eerste en tweede werd er met veel plezier gelezen. Dikker en kleurrijker dan ooit.

Met een abonnement op LAMBIK bent u niet in de aap gelogeerd en leert u spelen zoals Eva in het paradijs. Nog even geduld en LAMBIK 3 valt in jou bus, tenminste als je een abonnement hebt!

tapa lambik2.jpg

Hier alvast een tipje van de sluier...

 

11-05-12

Flanders Fits You zelfs op de fiets

img_9562.jpg

BESTELLEN VOOR 30 MEI

Uniek over 's werelds wegen fietsen, in de kijker lopen met een wieleroutfit van het land bij uitstek in de wielersport, je zou voor minder je fiets vanonder het stof halen. Vlamingen in de wereld heeft een wieleroutfit gemaakt. Gezond blijven en Belgie wereldwijd promoten met een Vlaamse outfit, zelfs Tom Boonen zou jaloers zijn.

shirt.jpg

broek.jpg

Shirt: 30 euro - Broek: 30 euro (exclusief verzendingskosten en BTW)

Te verkrijgen in: S-M-L-XL-XXL

Om de bestelling vlot te laten lopen , vraagt VIW om op tijd de bestelling en betaling te doen.

Ook om de verzendings kosten te drukken zouden wij jullie willen vragen om de bestellingen zo veel mogelijk te bundelen. Wie interesse heeft voor deze sportieve en karaktervolle kledij, gelieve je bestelling door te geven voor 30 mei!

10:23 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

05-05-12

Nieuwe samenwerking tussen VIW en Ex-change

“Ondernemende mensen in het Zuiden proberen de ontwikkeling van hun eigen streek of stad in eigen handen te nemen. Wat ze zelf doen, doen ze beter, meer aangepast aan hun eigen noden en wensen. Dat leidt tot een meer duurzame, krachtige groei en ontwikkeling.

We kunnen dat ondernemerschap ondersteunen met kennis en toegang tot globale netwerken.

Ex-Change vzw is het Vlaams uitzendplatform voor experten. Ex-Change wil tegemoetkomen aan de vraag naar expertise van (socio-)economische organisaties uit het Zuiden. Dat doen we doorrechtstreekse uitwisseling van kennis en ervaring tussen het Noorden en het Zuiden, met als doel bij te dragen tot ontwikkeling in de regio waar de vraag tot steun vandaan komt. Zo werken we aan de creatie van welvaart & welzijn. Respect voor people, profit & planet staan in onze werking centraal.

Jaarlijks ondersteunt Ex-Change vzw een stijgend aantal ondernemers in het Zuiden met expertise die wordt overgedragen door top-experten uit het Noorden. In 2011 ging het om 182 ondernemers. Dat had een rechtstreekse impact op meer dan 13.000 werknemers.”

Voelt u zich geroepen om toe te treden tot deze experten groep? Surf dan snel naar

www.ex-change.be

10:08 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

06-01-12

Una presentación del gobierno de Flandes-Bélgica

Presentatie_Vlaamse_overheid_iV-ES.ppt

La presentación del gobierno de Flandes.

 

Deze presentatie is ook in het Nederlands, Engels of Duits te krijgen, u vraagt en wij draaien.

17:38 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bélgica, flandes, el gobierno de flandes |  Facebook | |

29-12-11

Wat doet VIW?


17:02 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

28-12-11

Een dagje de boer op met Club Europea

 

Día de Campo en Don Silvano - Capilla del Señor (domingo 8 de enero - 9 horas)

Datos del Operador Responsable:
Wedell Travel EVT - Legajo 13829
Disp. 1548

Ver las Condiciones Generales de Contratos de Servicios Turísticos

Inscribirse al evento

A nuestros queridos amigos queremos invitarlos a la actividad que organizarála Comisión de Turismo el próximo domingo 8 de enero para comenzar el año atoda diversión.

En esta oportunidad, aprovechando el calor realizaremos, una vez más, un espectacular día de campo en una Estancia muy prestigiosa de Capilla del Señor llamada "Don Silvano".

Elegimos a la estancia dereferencia porque combina hermosas instalaciones, excelente show folclórico,muy buena comida, una linda piscina y todo a un excelente precio.

Esperamos que la propuesta sea de su agrado !!!

La salida está prevista para las 9 de la mañana aproximadamente (VER DEBAJOLOS PUNTOS DE SALIDA).

La idea es llegar 11 horas aproximadamente a la estancia. El programa del día de campo y las actividades para realizar lasdetallamos a continuación:

11:00 hs : RECEPCIÓN Empanadas, vino y jugo.Visita guiada por las instalaciones recreando la vida del gaucho.

13:00 hs : ALMUERZO Parrilla: chorizo, morcilla, asado de tira, vacío y pollo.Ensalada: papas provenzal, mixta y zanahoria c/ huevo.Bebidas: vino tinto y blanco, gaseosas, agua, soda Postre: helado Café Show de canto y danzas folklóricas durante el almuerzo (una recorrida portodos nuestros ritmos que incluye zamba, gato, chacarera, malambo, malambocon boleadoras, danza con lanzas, show de bombos, chamame, tango, etc.) Baile folklórico con participación del público.

Actividades: Paseos en carruaje, tractor y a caballo Demostración de destrezas criollas:Carrera de sortijas, mansedumbre de caballos y Vareo de tropilla. Boleado de Ñandú

16.30 hs :
MERIENDA. Mate cocido con pastelitos y tortas fritas.

17.00 hs :
Actividades Libres. Se podrán utilizar canchas de fútbol, voley, bochas, pileta y parque dejuegos infantiles.

18.30 horas
estaremos emprendiendo el regreso arribando 20 horas a BuenosAires (mismo punto de partida).

PRECIOS: (sólo en efectivo)
Los precios para esta actividad (que incluye el transporte in - out, todas las comidas y bebidas en la estancia y el iva) y que contará con nuestra coordinación desde el comienzo y hasta el final son:
$ 225 (socios).
$ 250 (no socios).
Gastos de reserva: Anexar $ 10.- (socios y no socios)

Menores entre 4 y 10 años: 60 % del valor.
Menores de 3 años: sin cargo (no ocupan asiento en el bus).

Es bueno informarles que esta misma actividad de nivel internacional tiene el valor de 340 pesos por persona en el mercado, por lo que consideramos que es un muy buen precio para nuestros amigos/as y una excelente oportunidad depasar un muy lindo día de campo.

Para anotarse a esta actividad se podrá hacer un click en el link de abajo obien enviar un mail a fgigena@clubeuropeo.com

EN CASO DE LLUVIA INTENSA O TORMENTA (ESE DÍA) LA ACTIVIDAD DE CORRE PARA EL 3ER. FIN DE SEMANA DE ENERO).

INFORMACIÓN DE SU INTERES
¡!!Para garantizar su lugar se deberá abonar en efectivo por persona hasta el día miércoles 04 de enero a las 18 horas. El pago de las mismas se podrán hacer efectivas en la secretaría del Club (Av. Corrientes 327 Piso 21) de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas o bien se pueden comunicar al 4311-9896.

Habrá 3 paradas técnicas tanto a la ida como a la vuelta.

Parada 1: Club Europeo - Av. Corrientes 327 - 9 horas.

Parada 2: Facultad de Derecho - Debajo del puente que cruza Figueroa Alcorta- 9.30 horas.

Parada 3: Av. Panamericana y Ugarte - Olivos - Estación YPF. 10 horas. En las paradas 1 y 2 habrá un coordinador de la comisión de Turismo esperándolos.

Se consultará previo al día de la salida la parada de vuestras preferencias. Como siempre lo decimos luego del desarrollo de la actividad, esta vez loharemos antes de la misma.

MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS !!! Sin el apoyode todos ustedes esto sería imposible de realizar.

Saludos a Todos
Comisión de Turismo

13:52 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

09-12-11

Blad Nederland

Beste Leden en hopelijk binnenkort nieuwe Leden.
 
Blad 3 staat online en kunnen jullie downloaden via onze site: Nederlandse Vereniging. Blad 3 aanklikken en download start vanzelf.
 
Even een korte reminder van de belangrijkste komende evenementen:
 
Zondag 4 december, Sinterklaas NV en Knikkers voor de Nederlandse kinderen, info in het Blad.
Maandag 5 dec, Sinterklaas van de AHB, info in het Blad.
Woensdag 7 dec, Sinterklaas bezoekt de Hollandborrel.
 
Groet,
André Das

04-12-11

Belgische wetenschappers op de Zuidpool

20090218-princess-elisabeth-research-station-finished.jpgWetenschappers van de VUB en de ULB brengen op Antarctica gevonden meteorieten naar België, meldt de Vrije Universiteit van Brussel. Een Belgisch-Japanse onderzoeksgroep heeft op de Zuidpool meer dan 800 stenen uit de ruimte verzameld.

Antarctica is ondanks de bittere kou een ideaal gebied om naar meteorieten te zoeken. Zij zijn er relatief eenvoudig te vinden, omdat ze door de beweging van het ijs op bepaalde plekken zijn geconcentreerd. Bovendien is er door het droge klimaat weinig verwering waardoor de stenen lange tijd bewaard blijven.
 
In bevroren toestand werden de Antarctische meteorieten de afgelopen twee jaar eerst naar het Japanse Nationale Instituut voor Poolonderzoek gestuurd voor een initiële verwerking. De meteorieten worden vacuüm ontdooid, gemeten, gefotografeerd, geclassificeerd en een naam gegeven.
 
Elke nieuwe meteoriet levert immers bijkomende informatie over de 4.5 miljard jaar lange evolutie van het zonnestelsel en de planeten, inclusief de Aarde, luirdt het.
 
Vorige week reisden Prof. Dr. Philippe Claeys en Dr. Steven Goderis van de Vrije Universiteit Brussel en Dr. Vinciane Debaille van de Université Libre de Bruxelles naar Tokio om deel te nemen aan het 34ste Internationaal Symposium over Antarctische Meteorieten en om de Belgische helft van de verzamelde meteorieten over te brengen naar Brussel.
 
Een eerste zending betrof 32 stuks. Later volgt de rest. Zij verdubbelen de verzameling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Na bestudering door wetenschappers zal het publiek de beste kunnen bezichtigen. (belga/vsv)

fram_17_dgn_weddelzee.jpgAntarctica is voor België altijd belangrijk geweest. We waren er dan ook de pioniers. Het waren de dappere Belgen die er als eerste overwinterden, ook al was het door een tegenslag en slechte berekeningen van het toevriezen van de ijszee. Adrian de Gerlache de Gommery was de Belg die ons land op Antarctica bracht. Hij vaarde met zijn driemaster, de Belgica, op expeditie in 1897. Hij vertrok uit Antwerpen op 16 augustus met verschillende wetenschappers aan boord: een Belgische geofysicus, een Poolse geoloog, een zooloog en botanicus uit Roemenië, een Poolse meteoroloog, een Amerikaanse arst-fotograaf Frederick Cook, die in 1908 beweerde als eerste de Noordpool te hebben bereikt, en de andere bekende poolreiziger Roald Amundsen die in 1911 als eerste op de geografische zuidpool stond.

De expeditie was heel prestigieus. En zeker niet zonder gevaar. de Gerlache onderzocht de Weddelzee, de zee het dichtste bij de echte Zuidpool. Stormen dwong de kapitein te kapituleren, hij verloor tijd en het oorspronkelijke plan om met 3 man te overwinteren liep uit op de imagen%20antartica[3] - copia.jpgoverwintering van heel de bemanning. Dat hield in dat er te weinig proviand voorzien was. Begin februari 1898 vond de Gerlache een zee-engte tussen het schiereiland en kleinere eilandjes die nu Anvers-eiland en Brabant-eiland noemen. Deze zee-straat wordt nu de Gerlachestraat genoemd. De wetenschappers gingen aan land en brachten de streek in kaart, namen plantenstalen mee en ontdekten nieuwe diersoorten. In 1821 had Von Bellingshausen de eerste ontdekkingen gedaan van vasteland aan de Zuidpool, maar de Gerlache wilde meer. Tegen de wil in van zijn bemanning, trok hij verder de ijswateren in op zoek naar het land achter het pakijs. Op 6 maart eindigde de reis in het ijs. de Gerlache hield alles onder controle en organiseerde de overwintering. De eerste overwintering op je naam schrijven was voor hem een groot sukses dat hij ook wetenschappelijk wilde onderbouwen.

 

Of zoals de Gerlache het later uitlegde: "Dankzij onze overwintering beschikt de wetenschap ten miushuaia100222aw700.JPGnste over meteorologische waarnemingen die uur na uur werden gedaan, een heel jaar lang, dus gedurende een volledige cyclus van 365 dagen". Velen beweren dan ook dat de Gerlache zich doelbewust heeft laten insluiten. Een beslissing die bijna faliekant afliep. In 1899 bereikte het schip De Belgica, terug de volle zee. Enkele wetenschappers hadden de overwintering niet overleefd en stierven aan de 'pooldepressie' zoals Frederick Cook het te boek stelde.

 

 Wetenschappelijk is de Zuidpool sindsdien ingepalmd door heel de wereld. Toch blijft de Belgische basis heel belangrijk. Verschillende eilanden dragen Belgische namen: de eilanden: Anvers, Brabant,Liege en Vlaanderen Baai. In het centrum Prinses Elisabet voeren ze tegenwoordig terug onderzoek uit.

 

15:54 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

24-11-11

KARAAN Belgisch merk in Argentinië

305832_135250999914265_135238376582194_135298_396716894_n.jpg
We hadden het hier al eens over Karaan De Wit, de Belgische die in Santa Fe (provincie) een atelier heeft en op verschillende weefgetouwen prachtige textielproducten maakt. Nu heeft ze haar merk kant en klaar.KARAAN 387796_291293734235455_100000644930606_935051_1801258612_n(3).jpgmisschien wel het eerste Belgische merk 'hecho en argentina'. Haar producten zijn online te koop en worden verstuurd naar Capital zonder problemen.
meer info vind je op haar facebook.
Mooi voor onder de kerstboom! Ze worden in BA geleverd als je op voorhand besteld. Nog voor kerst komen ze dan toe, persoonlijk geleverd. Prijs: 80$

17:16 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

Belgische urbanisatie in Buenos Aires

Charla del arquitecto Guy Van Beeck
«Contrat de barrio sustentable»
Un programa de revitalización participativo en Bruselas

Martes 29 de noviembre a las 19 hs.
En Defensa 223. Entrada libre y gratuita.

El arquitecto Guy Van Beeck trabaja actualmente en el Servicio de Renovación Urbana de Anderlecht, una de las diecinueve municipalidades que constituyen la Región de Bruselas Capital. Se desempeña desde el año 2005 como jefe de proyecto, a cargo de la gestión de distintos contratos de barrio. Durante más de diez años, trabajó en Buenos Aires y en Rosario sobre temas referidos a la recuperación urbana y a la historia de la arquitectura porteña, colaborando con el Museo de la Ciudad en algunos de esos temas.

más información

15:30 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

21-11-11

Belgische ondernemers in Argentinie

Valija Chica ofrece a las empresas una manera diferente de premiar o motivar a sus empleados. Y tiene una pata para clientes individuales. Las opciones van desde una salida de tipo familiar a tomar un whisky en el glacial Perito Moreno.

lees heel het artikel over Valija Chica en de ondernemende Belg, Wouter Van Landeghem hier

1228972148Valija_chica_regalos_360x270.jpg

20-11-11

Vlaamse handel in het buitenland

 

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft een handelsmissie in India achter de rug. Dit land is de op een na snelste economische groeier ter wereld. De handelsmissie had als hoofddoel om het pad te effenen voor Vlaamse bedrijven die er zaken willen doen. De BRIC-landen (Brazilie, Rusland, Indie en China) zijn interessant voor de europese markt. Het zijn de snelst groeiende landen ter wereld met een waaier aan opportuniteiten voor Europese bedrijven. Vlaamse bedrijven exporteerden vorig jaar voor 6.7 miljard euro naar India. Hierbij staat de diamanthandel bovenaan. Vlaanderen wil nu diversifiëren in zijn export naar dit land. Na China is India zeker een goede keuze als handelspartner van Vlaanderen. De minister-president Peeters opende in Mumbai een nieuwe vestiging van de Belgische schuimrubberfabrikant Recticel. Het schuimrubberbedrijf van Vlaamse bodem opende met een 'pooja' , de inwijdingsceremonie volgens de hindoe-traditie. Recticel richt zich vooral naar de Indiase auto-industrie en de bh-cups. Zij verwachten om tegen 2015 een omzet te draaien van 10 milj euro in het land. Ook andere Belgische bedrijven sprongen op de kar van de handelsmissie van Vlaanderen. De baggeraars, DEME en Denul zouden kortelings makkelijker een contract in de wacht kunnen slepen. Peeters onderhandelde met de Indiase overheid om de tax die het moeilijk maakt voor buitenlandse bedrijven, af te schaffen. Deze belofte kreeg hij mee.

 80 procent van wat in India geproduceerd wordt, is voor de binnenlandse markt bestemd. In veel gevallen noodgedwongen, omdat Indiase bedrijven vaak niet kunnen voldoen aan de buitenlandse kwaliteitseisen. Ook in de omgekeerde richting kunnen de handelsrelaties nog verbeteren. Peeters wil Indiase investeerders aanmoedigen om zaken te doen met Vlaanderen. Zondagnamiddag sprak hij met Indiase zakenlui op een regionale meeting van het World Economic Forum.

Met de aanhoudende eurocrisis houdt India de ogen op Europa gericht. De kranten staan er vol van de politieke ontwikkelingen in Italië en Griekenland. 'Ze verwachten dat de eurocrisis opgelost geraakt. Direct ondervinden ze daarvan niet de gevolgen, maar onrechtstreeks wel', zegt Peeters daarover. 

Om de knelpunten in de handelsrelaties weg te werken, onderhandelen Europa en India al vier jaar over een vrijhandelsakkoord. Ook Peeters verwacht daar veel van en hoopt dat dit akkoord de komende maanden kan afgerond worden. India heeft immers verkiezingen in 2014 en al te lang uitstel zou het akkoord immers op de lange baan kunnen schuiven.

Bron: Belga

 

15:47 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

Vergeten provincies

test3-voorkant.jpgOp 15 december is VIW thuis in het Vlaams Parlement. Die namiddag organiseert de stichting Vlamingen in de Wereld  een forum onder de noemer "De Vergeten Vlaamse provincie", waar Vlaamse parlementsleden zullen debatteren over het regionaal stemrecht en het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. Twee hete hangijzers voor VIW, waar traag maar zeker vooruitgang wordt geboekt. En net daarom houden we het ijzer warm, zodat het kan gesmeden worden. Hebt u belangstelling voor de thema’s of wil u graag aanwezig zijn, contacteer de stichting dan zeker via info@viw.be


Meer nieuws heet van de naald op Ezine van VIW

17-11-11

Dia del Rey de Belgica

Overal in de stad kan je lezen : Clarin miente. Maar dat is niet altijd zo. De Belgische gemeenschap aan het woord via onze ambassadeur, de heer Thomas Antoine. Het artikel verscheen in Clarin van 17/11. Als je vandaag nog geen krant gekocht hebt, doe het dan snel!

img010.jpg

img013.jpg

19:10 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

06-11-11

Landverhuizers uit de 19de eeuw

De Vlamingen keerden masaal België de rug toe, ze pakten hebben en houden en trokken ofwel maar Frankrijk waar veel werk was en lekkerder eten, of men ging naar Transvaal waar goed werd betaald voor een werkman die Nederlands sprak, zo een 25fr. per dag alstublieft, of men trok naar het verre ongekende Argentinië. Wat men daar ging zoeken wist niemand en er werd heel wat over geschreven in de Vaderlandsche pers uit die tijd. Even een overzichtje van 1889 uit Het Volksbelang uit Gent.

En wat cijfermateriaal over andere landen.

19:53 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | |

30-10-11

Nederlandstalig onderwijs in het buitenland

HOORZITTING OVER DE ONDERSTEUNING VAN HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN HET BUITENLAND
Op 20 oktober was VIW uitgenodigd op een hoorzitting in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. Samen met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) verduidelijkte VIW de noodzaak om te onderzoeken in hoeverre structureel kan worden samengewerk met Nederland. Stichting NOB ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland. De medewerkers zetten zich in om de schoolloopbaan te bevorderen van migrerende kinderen tussen 4 en 18 jaar. Het is immers van groot belang dat zij bij terugkeer in Nederland vlot kunnen instromen in het onderwijs in Nederland. Wat voor Nederlandse kinderen geldt, geldt natuurlijk ook voor Vlaamse kinderen. Zij kunnen trouwens al jaren gebruik maken van dit Nederlandse initiatief. VIW ondersteunt het initiatief om de Vlaamse inbreng, zowel financieel als inhoudelijk, te verhogen. Zowel de kinderen als hun ouders zullen er beter van worden, want het is geen geheim dat vraagstukken aangaande het onderwijs dikwijls een e xpatriatie in de weg staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

www.viw.be

14:46 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

15-10-11

La copa club europeo de polo

news_polo_2011.jpg

14:21 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

13-10-11

Roets in uw bus

De Roets 2012 is vers van de pers gerold.

Onze historische weekkalender verschijnt dit jaar al voor de achtste keer.

En u weet het intussen: elke week wordt de schijnwerper met volle lichtbundel en een knipoog op een markante figuur gericht en voor elke dag is er een leuk en pittig weetje. En daarbovenop is er voldoende plaats om al uw afspraken te noteren.

Ook in De Roets 2012 komen weer heel wat markante figuren aan bod die u zeker zullen kunnen boeien.

De Antwerpse schilder Eugeen Van Mieghem bijvoorbeeld, die urenlang tussen schippers en schepen dwaalde en de passagiers van de Red Star Line schilderde. Cornelius Jansenius, jawel die van het jansenisme. Mon De Goeyse die ooit alle regels van het studentenleven bundelde in de studentencodex. André Demedts en Lomme Driessens. Prins Filips van Oranje en Franz Colruyt, Maurits Coppieters en Mariken van Nieumeghen.

En waarom Lodewijk van Velthem en Jan Borluut bekend werden? U leest het allemaal in De Roets 2012.

De Roetskalender heeft terug zijn oude kleedje aangetrokken en ziet er weer uit zoals alle vorige jaren: zonder  ophanghaakje maar met een perforatie boven- en onderaan en met beide bladzijden in dezelfde leesrichting. Handig om op te hangen, handig om te lezen. Als u De Roets via onze website bestelt, wordt hij bij u thuis geleverd in een mooi geschenkdoosje.

Ook als u in het buitenland woont, kan u De Roets makkelijk bestellen.

Surf naar www.roetsinfo.eu / Bestelling / en klik daar op /niet-Belgisch leveringsadres/. Makkelijk besteld, vlug geleverd... waar u ook woont.

 En kijk eens naar de achterflap van de kalender (bijlage): wie het verst van Brussel woont, krijgt van ons een Roets. Gratis bij u thuis bezorgd!

Misschien zoekt u nog een kennisverrijkend en boeiend cadeautje voor onder de kerstboom? Eentje waarvan u of uw vrienden een jaar lang, dag na dag, genieten?

Dan is De Roets beslist een aanrader.

 

Vriendelijke groeten,

 

Jo Vranckx

 

Jo Vranckx

Eindredactrice Woord & Beeld

Historische Weekkalender De Roets

 

Bijlage:  cover van De Roets 2012 /  backcover van De Roets 2012

 

00:47 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

24-09-11

Reclamepanelen in BA

Is het u al opgevallen dat ze overal in de stad de reclamepanelen veranderen? Zo heeft al een heel deel van Corrientes rond Abasto een ander gezicht en is de Make-over op Santa Fe een geslaagde opgang bezig. De bedoeling is dat het straatzicht horizontaal hersteld wordt en niet onderbroken wordt door uitstekende lichtgevende gedrochten, en vertikaal dat de gevels van de gebouwen weer zichtbaar worden. Het is de bedoeling dat alle Avenidas zo worden aangepakt.

16:23 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

22-09-11

Wol en ponchos


Artisanale wol van schaap tot poncho in Patagonie - Argentinie.

patagonia argentina 03.jpg

Documental en castellano, druk op de foto.

00:56 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

16-09-11

Maestra gezocht

LACALANDRIA
 GRUPO DE JUEGO-
Pedagogía Waldorf 

NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS

(Zona Norte de Buenos Aires. Localidad de Florida, partido de Vicente López)
 
                        Busca una maestra para febrero/marzo 2012
 
 
 Se trata de un impulso pedagógico y social autogestivo que comenzó  hace 4 años por iniciativa de un grupo de padres de niños pequeños. Actualmente desarrolla su tarea gracias al apoyo y trabajo de maestras y familias.
Nuestro deseo es que el año próximo podamos recibir a un nuevo grupo de niños y sus familias, para seguir transitando juntos en camino de aprendizaje y crecimiento.

 
Interesadas, por favor comunicarse vía mail

23:37 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

04-09-11

Santa Rosa

 

clima_tormenta_santa_rosa-300x204.jpg

De laatste dagen zal je veel horen en lezen in de Argentijnse kranten over 'la tormenta de Santa Rosa' en wat is dat nu eigenlijk?

Het is de grens tussen de winter en de lente. Na de Santa Rosa begint het warme weer. Het is de laatste winterprik, zoals wij in het Noordelijk halfrond de ijsheiligen hebben. De storm of la tormenta de Santa Rosa is een volkse uitdrukking voor een weerfenomeen in het Zuidelijke halfrond dat 5 dagen voor 30/8 en 5 dagen na 30/8 plaatsvindt. Rond die tijd is het het feest van de Heilige Rosa de Lima, patroonheilige van Amerika.

De uitdrukksanta_rosa_joven1.JPGing komt voort uit een legende opgedragen voor Isabel Flores de Olivia, een vrouw met mystieke krachten. Zij verhinderde een aanval op de stad Lima van Hollandse piraten door een hevige storm. De meteorologen leggen de storm iets anders uit. Het zou een storm zijn die ontstaat door de botsing van de eerste warme winden met het koude front, de komst van defrivole lente die de wrede winterkoning verjaagt.

Beide versies klinken even mooi.

Wel geven beide versies aan dat we onvoorwaardelijk door een stormachtige periode moeten om het mooie weer te verwelkomen. Na regen komt zonneschijn, ook bij de heilige Roza.

De Legende:

In 1615, in de stad van de Koningen (LIMA) leefde er eens een religieuze zuster die Rosa werd genoemd. Haar geboortenaam was Isabel Flores de Oliva 1586-1617. De bevolking van Lima had haar klooster gevraagd om te bidden voor de komende aanval van een Holandse piratenvloot die reeds de buurhaven El Callao had geplunderd. Rosa hoorde de gruweldaden van de Hollanders in El Callao, de moorden op de kloosterlingen aldaar. Zij bad zo hard dat ze in trance ging en de weergoden aanriep om de piraten weg te jagen.

Deze legende is heel populair in Argentinië, zeker in de zone Rio de la Plata en Cordoba. In de Noordelijke streken roepen ze vaak op de Santa Rosa, omdat het daar droog is en de storm meestal veel water met zich meebrengt. 4699794625_591599296f.jpg

Achter de legende schuilt de wetenschap. In de meteorologische taal is een storm een hevige en bruske ontlading, gepaard gaande met bliksem, donders, cumulunimbus wolken en hevige regens vermengd met sneeuw of hagel. Zulke stormen zijn vooral gekend voor de lente en zomer in het zuidelijke halfrond, in de winter komen ze haast niet voor. Dat heeft te maken met de energetische condities van de lente en de zomer, ttz de tijd van het jaar dat de nachten even lang zijn als de dagen, ofte: de equinoccio, aequinoctium (latijn: gelijke nacht).

images.jpgDe as van de planeet staat dan in een bepaalde hoek met de zon, zodat de energie naar de aarde toe wordt opgedreven. De warme en vochtige lucht van het Noorden krijgt meer zonne-energie en dit Tormenta de Santa Rosa.jpgzorgt voor turbulentie. Santa Rosa bad gewoon op het juiste moment, volgens de praktische wetenschappers. Het populisme wil dat er elk jaar een Santa Rosa is voor het lente wordt, dat is echter niet zo. Uit de cijfers van het meteorologisch instituut van Buenos Aires, is er in de periode van de afgelopen 142 jaar maar 16 keer een Santa Rosa geweest. Het onstabiele weer tussen winter en lente is normaal en het wordt pas een weerfenomeen, zoals de Santa Rosa, als het er echt 'hels' aan toegaat. Wat logisch is want voor een beetje regen en wat wind, laat geen enkele Hollander zich afschrikken.

Een Argentijnse weerspreuk:

Vertalingen zijn welkom

Santa Rosa se aproxima

Criticando a su vecina

No es tan Santa esa tal Rosa

Porque dice cada cosa

De la pobre criticada

Que la deja mal parada

y sobre llovida mojada

(Buenos Aires principios de siglo XX)

18:01 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

30-08-11

Nederlandse School in Florida

Op 1 september 2010 heeft de eerste Nederlandse school in Zuid-Florida haar deuren geopend.

De Oranjebloesem geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur en heeft daarbij als doelstelling zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en België. Ook wordt er les gegeven aan kinderen die Nederlands als vreemde taal willen leren, maar wel een bepaalde relatie met Nederland of België hebben.

De lessen zijn een aanvulling op het onderwijs van de dagschool en vinden plaats op zaterdagochtend. 

meer info

18:18 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

29-08-11

RVI luistert vlotjes ver van huis

Al jaren onderhoudt ook Radio Vlaanderen de band met de Vlamingen in de wereld.  Al jaren komen zij wekelijks hun verhaal doen op de radio.De titel van het programma verandert wel eens, je hoort geregeld andere stemmen en ook de samenstellers wisselen. Maar het basisconcept en de basisvragen blijven dezelfde.De laatste paar jaar heet het programma gewoon zoals het moet heten: Vlaming in de Wereld.  Line Ooms doet de interviews en stelt het programma samen en Filip Ledaine is dan de vaste stem.


En RVI is er nog steeds, Vlaming in de Wereld hoor je verschillende keren tijdens het weekend, zowel op satelliet als op het internet, zowel op Radio Vlaanderen info als op Radio Vlaanderen – de uitzenduren vind je op onze website.

VIW e-magazine

Wil u op de hoogte blijven van de Vlaamse nieuwtjes, de hotspots van de cultuur, wat Vlamingen zoal uitspoken in de wereld?

Dat kan u allemaal lezen in het e-magazine van VIW.

Zoals bijvoorbeeld, wist je dat het grootste media event van deze planeet op een ander hemellichaam te bekijken is en dat dit Vlaams is?

Waarschijnlijk niet, je kan googlen of je kan je inschrijven op het e-magazine van VIW zodat je van alles op de hoogte blijft wat Vlaams en beroemd of bizar is. 

Het grootste media event van uit deze wereld vind je in het e-magazine van VIW.

18:49 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) | Tags: viw, e magazine, cultuur, vlaamse beroemdheden |  Facebook | |

28-08-11

UBA blaast 190 kaarsjes uit

UBA, de universiteit van de staat Argentinië, viert dit jaar zijn 190ste verjaardag. Zij openden hun deuren in 1821 en begonnen dadelijk aan een bewogen geschiedenis. De eerste 6 richtingen waren : literatuur , voorbereiding op de universiteit, Recht, Medicijnen, Exacte wetenschap en theologie. In de eerste helft van de 19de eeuw hadden ze dadelijk te kampen met de onstabiele grondwettelijke periode. Zeker onder Rosas werd de financiele kraan volledig dichtgedraaid en stonden ze aan de rand van de afgrond. Daarna beterde het weer. De universiteit deed een reorganisatie en verrees uit zijn as. De rector van 1852 Juan Maria Gutiérrez was een zegen voor het instituut. Hij moderniseerde in 1862 de afdeling Exacte Wetenschappen.

In 1881 nationaliseerde de universiteit en werd de officiële instantie voor de leerzetels: Exacte Wetenschappen, Medicijnen, Rechten en Sociale Wetenschappen. De enigste kritiek die ze de volgende jaren kregen, was dat ze enkel liberale beroepen onderwezen. Om dat recht te trekken organiseerde ze een nieuwe leerstoel: Filosofie en Letteren. Daarna volgden : dierengeneeskunde, landbouw en economische wetenschappen.

De jaren 1903 en 1905 werden getekend door studentenprotesten die de controle van de staat te indringend vonden. In 1906 werd daarom de statuten veranderd. Een totale universitaire omwenteling kwam er in 1918 en dit vanuit Cordoba. De nieuwe statuten lieten nu de inbreng toe van de studenten en studentenorganisaties. In het begin van de 20ste eeuw groeide de wetenschappelijke werking uit. Dit resulteerde in verschillende Nobelprijzen voor wetenschap, zoals van Bernardo Houssay. In 1921 werd de afdeling 'Onderzoek van historische literatuur van Argentinie' uitgebreid.

De jaren '30 en '40 waren weer een zwarte tijd voor de universiteit. De instabiliteit op politiek vlak had een grote impact op de leerstoelen en de beoordeling van de studenten. Tijdens het presidentschap van Peron kwam er een nieuwe universiteitswet. De belangrijkste verandering was de democratisering van het onderwijs. De universiteiten van de staat werden gratis. Hierdoor kwamen er heel wat meer gevormde mensen bij. Ook de tandartsopleiding en de opleiding van architecten werden faculteiten.

Tijdens de militaire staatsgreep verloor de universiteit zijn autonomie, die ze in de jaren daarna vlug terug won. In 1966  kreeg de universiteit een grote wetenschappelijke impuls, dit door de grote toevloed van studenten. Ook werden de omstreden faculteiten van Psychologie en Sociale wetenschappen ingesteld en uitgebreid. In deze jaren groeide een groot protest tegen de politieke inmenging onder de studenten. Vooral de faculteit van Architecten, filosofie en letteren en Exacte Wetenschap kwamen in opstand. Deze nacht werd omstreden als 'la noche de los bastones largos'. Deze actie resulteerde in een lange rij van ontslagen van professors die in de voorgaande periode hun macht misbruikt hadden. De militairen sloegen terug met een grote opkuis onder de studenten zelf. Ze limiteerde de toegang en de faculteiten werden ingebonden. Ze verboden studentenbijeenkomsten, maar slaagden er niet in om dit actieve studentenleven totaal dood te krijgen.

In 1973 normaliseerde het universitaire leven opnieuw. Het aantal studenten steeg opnieuw en de faculteiten werden terug hervat zoals voor de komst van de militairen. In 1976 kwam er dan weer een staatsgreep die een zware inslag had op het studentenleven. 21% van de studenten 'verdwenen'. Een zwarte periode voor de UBA als menselijke instelling.

Bij de terugkeer van de democratie, in 1983, vond de UBA ook terug zijn rust weer. Ze werd terug gratis en iedereen had terug toegang. Het was een uitzonderlijke bloei van de universiteit. Het instituut breidde zich uit en zoals de huidige situatie, heeft het in verschillende plaatsen, verschillende autonome faculteiten. Het onderzoek kreeg een belangrijke plaats onder de noemer UBACyT en de technologie werd ondergebracht in UBATEC. Deze organisaties zijn autonoom en lobbyen onafhankelijk voor hun fondsen.

De UBA is een voorbeeld van de geschiedenis van Argentinie. Dit instituut, zoals in bijna alle landen, vertegenwoordigde de sociale politieke en culturele toestand van het land en 's lands geschiedenis. Een universiteit speelt een centrale rol in de maatschappelijke ontwikkeling en geeft een publiek leven aan de politieke, culturele en sociale beweging van een natie.

bron: clarin, Buchbinder Pablo (Historicus)

19:06 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

26-08-11

Cinema Mustang

afiche_aspas_1.jpg

 

De film die ik zeker kan aanraden is op zondag 28/8 om 16 u, El ambulante, Argentijnse film met een warme spontane sociale inslag. 

meer info over deze film vind je in de Goednieuwskrant. Voor meer info over het programma, druk op de foto.