13-06-13

VIW en NL onderwijs in het buitenland

PERSBERICHT | OPEN BRIEF

Vlaamse expats verdienen steun voor onderwijs Nederlands

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) betreurt de beslissing van de Nederlandse overheid inzake de stopzetting van de subsidies voor het Nederlands onderwijs in het buitenland ten zeerste. Maar tegelijkertijd roept het ook de Vlaamse overheid op om dit vraagstuk ter harte te nemen. Deze beslissing zal immers ook zijn weerslag vinden bij duizenden Vlaamse kinderen.
Mondiaal kent het internationaal denken en doen een steeds groter gewicht. Steeds meer Vlamingen versassen naar het buitenland. Maar definitief is een internationale verhuizing anno 2013 echter zelden. Vele expats keren terug naar het vaderland, vaak met opgroeiende kinderen. Daarom pleit VIW voor het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats. Zonder ondersteuning dreigen deze meertalige en internationaal georiënteerde jongeren het moeilijk hebben om bij hun terugkeer door te stromen naar het Vlaams onderwijs, en dreigen ze af te haken van de Vlaamse samenleving. Het zal ook expats in spe afschrikken voor een buitenlandse ervaring.Dat is niet enkel spijtig voor deze jongeren of hun ouders, maar ook voor Vlaanderen. Het buitenland is essentieel voor Vlaanderen. De waarde van de Vlaamse diaspora is groot en groeiend voor Vlaanderen. Het hoeft amper betoog voor een kennisregio als Vlaanderen: op termijn kunnen ze een grote economische meerwaarde betekenen. De Vlaming in de wereld is een waardevolle troef. We moeten beroep doen op diens expertise.

Jarenlang was VIW, als belangenorganisatie van de uitgeweken Vlamingen, de enige speler in Vlaanderen die aandacht vroeg voor dit vraagstuk, onder meer ook naar een Vlaamser karakter van de lessen Nederlandse en cultuur in het buitenland. Op vraag van de stichting en met de steun van meerdere Vlaamse parlementsleden uit de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement, vond op 20 oktober 2011 in deze commissie een hoorzitting plaats, waarbij zowel de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland als VIW aan het woord kwamen. Dit leidde tot een resolutie in het Vlaams Parlement betreffende het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats, die op 28 maart 2012 plenair werd aangenomen. Maar concrete acties blijven uit, en dat is jammer.
Een kind dat mijn zijn ouders emigreert, kost gedurende zijn afwezigheid niets aan de Vlaamse overheid. Waarom dat kind niet ondersteunen in het buitenland, en er zo op termijn een waardevolle internationale antenne voor Vlaanderen bij winnen?. De initiatieven bestaan, zowel inzake effectief onderwijs als afstandsonderwijs. Maar ondersteuning is veelal noodzakelijk voor de leefbaarheid en toegankelijkheid ervan.
Eerder dit jaar hield VIW nog een grootschalige bevraging bij de uitgeweken landgenoten. De 1.000 reacties uit het buitenland onderstrepen het belang. Intussen houden wij het onderwerp hoog op de agenda. Op donderdag 4 juli 2013 viert VIW haar vijftigjarig bestaan. Het onderwijsvraagstuk maakt deel uit van het eerste Expat Parlement, dat de stichting die namiddag organiseert. Uitgeweken Vlamingen kunnen er hun stem laten horen.
Uiteraard kunnen de uitgeweken Vlamingen ook bij VIW steeds terecht voor informatie en raad over onderwijsmogelijkheden in het buitenland betreffende de kennis van het Nederlands.

Over Vlamingen in de Wereld
De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) zorgt voor de uitgeweken Vlaming, biedt informatie en stimuleert de onderlinge contacten tussen de Vlamingen. Dit met diverse initiatieven die het leven van onze emigrerende Vlamingen vereenvoudigen en rijker maken, zoals beperking van administratieve rompslomp bij verhuizing en vlotte afhandeling van dossiers rond pensioen of sociale zekerheid, voldoende faciliteiten voor onderwijs in het Nederlands en verruiming van het stemrecht. Dankzij haar netwerk onderhoudt en faciliteert VIW de band tussen Vlaanderen en haar uitgeweken Vlamingen. De stichting geniet de steun van de Vlaamse overheid. Ze bestaat 50 jaar.

Stichting Vlamingen in de Wereld

15:53 Gepost door VIA | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.