20-03-13

VIW en NL onderwijs in het buitenland

VIW-ENQUÊTE: AANBOD AAN NEDERLANDSE TAAL EN VLAAMSE CULTUUR VOOR LEERPLICHTIGE KINDEREN VAN VLAAMSE EXPATS
Als belangenorganisatie werkt de stichting sinds anderhalf jaar aan een concreet plan betreffende het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats. Dit in samenwerking met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, het Departement Onderwijs en het Departement internationaal Vlaanderen. Het Vlaams Parlement hecht een groeiende aandacht  voor het vraagstuk, gelet op: het feit dat steeds meer mensen in het kader van een geglobaliseerde economie een deel van hun carrière in het buitenland doorbrengen en daar wonen; de afhankelijkheid van onze Vlaamse exportgedreven economie van de bereidheid van Vlamingen om soms (tijdelijk) naar het buitenland te trekken; het Vlaams buitenlands beleid van Vlaamse culturele diplomatie, dat elke Vlaming als een ambassadeur van Vlaanderen wil zien, en de rol die het onde rwijs voor de kinderen kan spelen bij het bewaren van de band met Vlaanderen; het Vlaams onderwijsbeleid dat het belang van een buitenlandervaring van kinderen wil waarderen en rekening houdt met het scenario dat kinderen een aantal jaren later opnieuw in Vlaanderen naar school zullen gaan. Met de enquête polste de stichting naar de ervaring met het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur. De rondvraag kon rekenen op 1.000 respondenten. De resultaten worden momenteel verwerkt.

bron: www.viw.be

10:02 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.