07-02-13

Nieuw consulair wetboek

Wet van 25 juli 1871, houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de consulaire regtsmag.

Wij Koning der Belgen aan allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en de consulaire regtsmagt bij eene wet te regelen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen...
 
Een verouderde tekst in woordgebruik, schrijfwijze en uiteraard in de logica van onze samenleving van nu. Vandaar dat de federale regering van Belgie, op initiatief van Minister Reynders, een nieuw consulair wetboek heeft samengesteld. Het is goedgekeurd op 14 septeber 2012 door de ministerraad en wordt nu onderzocht door de Raad van State.
 
Wat vooral verandert voor het publiek, is de administratieve verwerking van onze gegevens. Het afleveren van een geboortebewijs van uw nieuwe baby bijvoorbeeld, het legaliseren van papieren, het organiseren van federale verkiezingen in het buitenland, dit is maar een kleine greep van wat de consulaire diensten uitvoeren. Welomschreven richtlijnen zijn hierbij onontbeerlijk: 'Wet is wet', elke ambtenaar en vertegenwoordiger van de Belgische staat moet hem trouwens getrouwheid zweren. De consul volgt dan ook strikt de wet als hij of zij u administratief bijstaat in de papperassenlink met Belgie. De wet is een algemeen kader, niet elk detail is er in voorzien. Omdat de vorige consulaire wet afstamt van de jaren ....stillekes, heel stillekes zelfs (1804), werd het tijd om een aangepaste versie te maken voor onze maatschappij doordrongen van het globalisme en de vrijheid en de mobiliteit van de mensen.
 
Een van de grote nieuwigheden van het consulair wetboek is de mogelijkheid om akten van de burgerlijke stand in elektronische vorm op te stellen en te bewaren. Een andere nieuwigheid is uw inschrijving in het bevolkingsregister van de consulaire dienst van het land waar je verblijft. Om van de administratieve diensen van uw ambassade of consulaat gebruik te kunnen maken, is een inschrijving aangewezen. De inschrijving in een post waarborgt u bovendien een betere dienstverlening in het geval van een crisis of een ongeluk.

Inschrijven bij de Belgische Ambassade is niet verplicht. Het is wel aan te raden.

Wie ingeschreven staat in het consulair bevolkingsregister kan gebruik maken van dezelfde diensten als die die aangeboden worden door de gemeentelijke diensten in België (paspoort, identiteitskaart, burgerlijke stand, nationaliteit, notariaat, pensioenkwesties, hulp en bijstand) en kan deelnemen aan de Belgische verkiezingen.

Let op: vergeet niet de Ambassade op de hoogte te houden van:

• adreswijziging
• wijziging in burgerlijke staat
• verandering van nationaliteit

De consulaire post zal de door jou opgegeven veranderingen opnemen in je administratief dossier en je gegevens bijwerken in het Belgisch Rijksregister.

 
Meer hierover in het tijdschrift VIW, of op hun website www.viw.be
 

15:33 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.