23-11-12

VIW 50 jaar

Historiek

Het wel en wee van de Vlaamse emigranten en expats is sinds 1963 nauw verbonden met de geschiedenis van de stichting Vlamingen in de Wereld. Terwijl andere landen organisaties oprichtten om hun landgenoten in het buitenland te ondersteunen, liet België dit initiatief aan zich voorbij gaan. Eens het land uit, bestonden emigranten niet meer voor de Belgische staat.

Gelukkig zijn de tijden veranderd en wordt de diaspora als vol aanzien en de stichting als een volwaardige partner van het departement Internationaal Vlaanderen en binnen de ministeriële bevoegdheid van het Vlaams Buitenlands Beleid.

Op initiatief van een aantal oudgedienden van de voormalige Belgische kolonie werd in 1963 ‘België in de Wereld’ opgericht, later omgedoopt tot ‘Vlamingen in de Wereld’. De oprichtingsdatum van 9 mei is voor eenieder met een internationaal gedachtegoed vooral bekend als Europadag. Het is voor onze stichting dan ook een grote eer dat we op dezelfde dag een kaars mogen uitblazen, in 2013 zullen er dat dus vijftig zijn.

De stichting baseert haar bestaansrecht op een filosofie dat een gemeenschap ook verantwoordelijkheden heeft tegenover leden die de staats- of taalgrenzen overschreden hebben. De stichting Vlamingen in de Wereld groeide de voorbije decennia uit tot hét symbool dat de band tussen Vlaanderen en haar emigranten behoudt en versterkt.


Heden

Vlamingen in de Wereld  is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats.
Er moeten zoveel mogelijk nuttige contacten ontstaan op economisch, cultureel, sociaal en gewoon menselijk vlak. VIW wil het goede imago van Vlaanderen in het buitenland verzorgen, via uitgeweken Vlamingen. VIW wil jongeren in Vlaanderen de mogelijkheden tonen van de grote wereld, van het internationale, in denken en in doen.

Voor dit alles hanteert het twee sporen en staan de volgende middelen ter beschikking:

- driemaandelijks tijdschrift
- maandelijkse e-zine
- dienstverlening bij emigratie en re-emigratie
- databank met duizenden Vlamingen in het buitenland
- website viw.be
- een netwerk van VIW-vertegenwoordigers

 

De knowhow van de stichting Vlamingen in de Wereld zijn de mensen. Haar vertegenwoordigers en elke uitgeweken Vlaming op zich. Ervaringsdeskundigen worden ze genoemd. Een woord met een ietwat eufemistisch karakter…  maar stel, u zoekt een school voor uw kinderen in Adelaide, Australië. Is de mening van de landgenoot, de ervaringsdeskundige die u voor ging, dan niets waard? Toch wel. Want op wiens interpretatie van het onderwijsniveau en de scholenverschillen gaat u voort? Of op welke basis kiest u lokaal een tandarts, makelaar,… Een tip van een landgenoot is veel waard. Je hebt dezelfde roots en een soortgelijk referentiekader.

De ervaring van de ene emigrant, kan de andere aan nieuwe inzichten helpen. Kortom, zij zijn gewoon diegenen die als beste kunnen uitleggen hoe het wonen is in een bepaald land of een specifieke regio.

U kunt steeds de VIW-statuten opvragen via info@viw.be

De commentaren zijn gesloten.