15-04-12

Chocolade mate: Nederlands leren is plezant!

IMG_2940b.jpgWaarom zouden expatkinderen of kinderen uit een gemengd huwelijk Nederlands leren? Nederlands is een taal die maar door weinig mensen gesproken wordt. Omdat het een deel is van hun cultuur. Belgische kinderen die in het buitenland wonen, krijgen weinig kans om de taal van hun ouders of grootouders te leren. Toch blijft het belangrijk. Op het moment dat expatkinderen terugkeren naar Belgie, is de drempel om naar Nederlandstalige scholen te gaan, niet zo groot. Ook de verdrukking van de cultuur waar ze vandaankomen, is kleiner. En de Nederlandse taal is daarin een belangrijke schakel. Nederlands hoort bij de culturele identiteit van deze kinderen. 

 

IMG_2936b.jpgWereldwijd groeit het aantal kinderen die Nederlands leren na hun schooltijd in de Internationale scholen. Deze lessen worden meestal gemengd gegeven qua leeftijd. Hierdoor leren kinderen andere kinderen kennen die reeds Nederlands spreken of die uit dezelfde cultuurstroom komen als zij, of hun ouders of hun grootouders. Ook voor kinderen die nooit in Belgie gewoond hebben, is deze link met de familie daar, belangrijk. De afstand is al zo ver, als er nog een taalgrens bijkomt, verwatert het contact nog sneller.

 

 

 

IMG_2975b.jpgHet gaat niet alleen over het spreken of aanleren van de taal op zich. In ons klasje komen ook geschiedenis, aardrijkskunde en folclore aan bod. Het is voor kinderen uit gemengde huwelijken een contact met de roots van hun moeder of vader. De waarde van dit contact is ten eerste de band die blijft met de achtergebleven familie in Belgie, de herkomst van hun moeder of vader ontdekken en vooral niet te onderschatten: de meerwaarde in het leven van elk kind om een brede culturele kijk te krijgen op onze globaliserende maatschappij.

 

IMG_2925b.jpgIn Chocolade mate, komen kinderen al spelenderwijs in contact met de Belgische en Nederlandstalige cultuur. Chocomate is geen schooltje, het is een speelklasje waar ook vaardigheden en leren spelen met anderstaligen een plaats krijgen. De enorme moeilijke opgave van onze juffen is niet te onderschatten. Ze hebben kinderen die vlot nederlands spreken, maar het soms niet belangrijk vinden om het te blijven spreken, kinderen die geen Nederlands spreken en kinderen die alleen maar Nederlands spreken. Dit allegaartje proberen juf Annelies en juf Bonnie samen te kneden als 1 groepje samenspelende bende. Dat de kinderen er plezier in hebben, bewijzen deze kiekjes. Ook groeit de klas elke keer, nog even en we barsten uit onze voegen!

 

De commentaren zijn gesloten.