10-10-10

De Volkstelling

Op 27 oktober wordt er in Argentinie een volkstelling gehouden. Deze dag is daarom een nationale verlofdag: alles , maar dan ook ALLES zal gesloten zijn.

Er zijn nog veel twijfels en vragen rond de Censo, in Ambito hebben ze een artikel gepubliceerd waarin ze een aantal vragen voorlegden aan de INDEC, zij organiseren deze volkstelling. Hier volgt een vrije vertaling, onderaan kan je het originele artikel lezen in castellano, mij door gestuurd door Karel Van Ael, waarvoor mijn dank.Het doel van de volkstelling is om de woningen, huizen en de bevolking van het land te tellen en te karakteriseren. Het is als een foto van het land. In het decreet 67/2010 staat dat elke inwoner van Argentinie verplicht is om te antwoorden. De antwoorden zijn confidentieel en het is niet nodig om uw achternaam te geven, of uw DNI, paspoort, te laten zien. Uw voornaam is voldoende.
Woensdag 27 oktober is het nationale verlofdag. Bij wet is het verboden om publieke samenscholingen te houden, en alle comerciele lokalen moeten sluiten, dit tot 20u. Alle theaters, cine en sportieve eventen zullen afgelast worden. Tot 20u zullen alle restaurants, confiteria's, cafes, kioscos, bakkers, clubs, shoppings, supermarkten en gelijk welke andere commerciele bedoeding, gesloten zijn. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de volkstelling (in argentinie) zal worden toegelaten dat men op het formulier mag invullen dat het hoofd van het gezin samenwoont met iemand van dezelfde sexe.

Er komen mensen rond bij iedereen om de vragenlijst in te vullen. Deze mensen zijn meestal onderwijzers, zij hebben een legitimatie bij zich. Zij kunnen aanbellen tussen 8 en 19.30. Je moet deze mensen niet binnenlaten, je mag ze te woord staan door een venstertje in de deur, met de deur op een kier of als je in een appartementsgebouw woont, beneden in de hall. Daar mag je wel met de andere bewoners afspreken om samen de vragenlijst, wel individueel, in te vullen. Als het gezinshoofd niet thuis is, mag iemand anders de vragen beantwoorden.
Er zijn verschillende vragenlijsten. In de stad Buenos Aires zullen we een vragenlijst krijgen Formulario B, gemaakt voor stedelingen die in een stad wonen met meer dan 50.000 inwoners.

De INDEC geeft enkele tips om de mensen van de volkstelling te ontvangen:
 - bij een buur wachten en samen de lijst invullen, zodat u niet alleen de persoon in huis moet binnenlaten
 - Een familielid of iemand van vertrouwen verwittigen dat de persoon aanbelt en terug verwittigen wanneer deze persoon terug vertrekt
 - Zeker al de papieren vragen van de persoon met het formulier: DNI, legimitatie van INDEC, naam en achternaam noteren
 
Eenmaal dat het intervieuw begint, zullen ze vragen hoeveel personen er de vorige nacht verbleven in uw woning en of al die mensen mee de kosten dragen voor de onkosten en voeding. Deze informatie is nodig om de structuur van het huishouden vast te stellen.

De vragenlijst betaat uit drie:
A blauwe kleur-uitgebreide-
B Rode kleur- basis-
C het eerste is voor de inwoners van plaatsen met minder dan 50.000 inwoners, het tweede is voor plaatsen met meer dan 50.000 inwoners, het derde is voor mensen die in een geriatrico of andere leefgroep wonen zoals: ziekenhuizen, legerbasis, jeugdinstellingen.....

De basisvragenlijst telt 35 vragen, 9 over de woonst en 16 over de personen die er wonen. De uitgebreide vragenlijst telt 67 vragen: 28 over de woning, 39 over de inwoners van het huis. Het beantwoorden van het blauwe formulier, de uitgebreide vragenlijst, duurt niet langer dan 20 minuten en de basislijst, de rode, niet meer dan 11 minuten.
De INDEC heeft de vragenlijst reeds op het internet gezet om ze op voorhand te kunnen inkijken om tijd te winnen bij het afnemen van het intervieuw. "Om deze vragenlijst te kunnen beantwoorden, moet je voorbereid zijn. Je moet een speciale bic gebruiken zodat de antwoorden kunnen gescanned worden." zegt de INDEC. Het papier bestaat ook uit een ander soort papier dan normaal, grofere korrel, andere structuur.

De Vragen:
De vragen gaan over de huisvesting, het materiaal dat gebruikt wordt, de diensten (gas-water-electriciteit), de samenstelling, de kenmerken, hoeveel mannen en vrouwen er wonen, opleiding, medische verzekering, samenstelling van koppel, werk, kinderen, afkomst (afrikaans of indiaans) en dergelijke.


Er worden geen vragen gesteld over de politieke geaardheid, of je een partijkaart hebt of militante werkzaamheden verricht, geen bankgegevens of over loon, niet of je aandelen hebt, andere huizen, auto's of andere voertuigen, kredietkaarten, uw religie, uw sexuele geaardheid en van welke voetbalclub u fan bent... De intervieuwer mag over deze thema's niets vragen. De vragenlijst begint geografisch, daarna over uw woning, daarna over de bevolking van uw woning.

Over de vragenlijst B:

Welk type woning hebt u? Een huis, een bungalow, een appartement, een boerderij, hotelkamer of pension, op de straat, enz

Wonen er andere mensen bij u?
Zijn deze mensen nu aanwezig, of tijdelijk aanwezig/afwezig? Is uw woning te huur, te koop, wordt uw woning gebruikt als bureel, voor commerciele doeleinde, consultorio, is het een vakantiehuisje, of voor andere redenen.
Wie zijn de mensen die er van dinsdag op woensdag geslapen hebben, incluis babies, kinderen, peuters en bejaarden. Wat is het materiaal op de vloer? Hebt u watervoorziening? Heeft de woning een toilet? Is het een gemeenschappelijk toilet? Hebt u in het toilet een knop om door te trekken, of een koordje en is er een wc borstel om het schoon te maken? Hoeveel slaapkamers heeft uw huis? Is de woning van u persoonlijk, huurt u, is het geleend, gehuurd door uw werk? Heeft uw woning een ijskast, computer, telefoon-gsm?

Het tweede deel betreft de mensen in uw woning:

Wat is uw relatie met de hoofd van het gezin (huis)
Man of vrouw?
leeftijd?
geboortedatum?
Geboorteplaats?
Opleidingsniveau, enkel mensen ouder dan drie jaar.
Kan u lezen of schrijven?
Wat is uw laatste behaalde graad, gebruikt u pc,?

Uw werksituatie (voor mensen ouder dan 14 jaar):

De voorbije week: hebt u dan minstens 1 uur gewerkt? zonder het thuiswerk bij te rekenen. In de voorbije week hebt u toen ziekenverlof gehad, hebt u een werkconflict, ...enz. De laatste 4 weken, hebt u dan werk gezocht, werkaanbiedingen beantwoord, vrienden of familie om werk gevraagd, hebt u briefjes uitgehangen om om werk te vragen, hebt u iets voor eigen rekening gedaan?

Deze informatie is van Ambito, verkregen van INDEC, zonder enige persoonlijk commentaar, dit voor alle duidelijkheid.
Meer info kan u krijgen op de website:

 www.censo2010.indec.gov.ar

 

Spaanse versie artikel Ambito.com

Las entrevistas se realizarán desde las 8 hasta las 19.30
CENSO 2010: preguntas y tips para recibir al encuestador en el hogar
 
 Por: Sebastián D. Penelli
Extracto del Formulario B para los ciudadanos de grandes centros urbanos de más de 50.000 habitantes.
Faltan 19 días para el Censo 2010 y las dudas se multiplican. Para evacuar esas inquietudes, Ámbito.com consultó a fuentes oficiales del INDEC para saber cómo se debe recibir al censista y elaboró un resumen de las preguntas más destacadas.

El objetivo del Censo es cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país en un momento determinado. Es una foto del país. El decreto 67/2010 establece que todos los habitantes de la Argentina están obligados a responder. Las respuestas son confidenciales y no es necesario dar el apellido, ni mostrar el DNI. Con el nombre de pila es suficiente.

El miércoles 27 de octubre, día del Censo, será feriado nacional. Por ley, hasta las 20 horas están prohibidas las reuniones públicas y no habrá actividad comercial. Quedan suspendidas las obras de teatro, la proyección de películas en cines y los espectáculos deportivos. Hasta esa hora no habrá restaurantes, confiterías, kioscos, panaderías, clubes, shopping, supermercados y otros comercios abiertos.

Por primera vez en la historia de los Censos se permitirá que cuando el jefe o la jefa de familia declaren tener un cónyuge o pareja de su mismo sexo, sea registrado como tal.

* TIPS PARA RECIBIR AL CENSISTA

A partir de las 8 y hasta las 19.30 más de 600 mil censistas recorrerán las calles de todas las localidades y visitará las viviendas de todo el país. En general, los censistas son docentes, pero también se inscribieron empleados públicos y voluntarios particulares. En todos los casos, tendrán una credencial con el nombre completo, firma y el sello autorizante.

No es obligatorio ni necesario abrir las puertas del hogar. Las preguntas se pueden responder por la mirilla, con la traba de seguridad puesta o desde una ventana abierta. Si el jefe de familia debe ausentarse, puede responder otra persona que comparta la casa.

Algunas de la recomendaciones del INDEC para evitar inconvenientes cuando llegue el encuestador son:

- Esperar al censista junto a un vecino.
- Avisar a un familiar o persona de confianza cuando llegó y cuando se fue.

- Pedir credencial identificatoria y revisar los datos.

- Anotar nombre completo del censista.

- Si vive en un edificio o complejo de casas compartidas esperarlo en el hall de entrada con sus vecinos.


Una vez que comience la entrevista, lo primero que va a preguntar es cuántas personas pasaron la noche anterior allí y si todas ella comparten los gastos de alimentación. Estos datos son base para armar la estructura hogareña.

* LOS CUESTIONARIOS

El cuestionarios son tres: A (ampliado, de color azul), B (básico, de color rojo) y C. El primero es para habitantes de localidades de menos de 50 mil habitantes y las zonas rurales. El segundo es para grandes centros urbanos de más de 50 mil ciudadanos. El tercero es para aquellos que habitan viviendas comunitarias como geriátricos, hospitales, regimientos militares, institutos de menores, etc.

El cuestionario básico tiene 35 preguntas: 9 sobre la vivienda y 16 sobre las personas que habitan el hogar. El ampliado tiene 67 preguntas: 28 de la vivienda y 39 sobre los integrantes del hogar.

La entrevista del ampliado no durará más 20 minutos y la contestación del básico entre 7 y 11 minutos.

Según las fuentes consultadas por este medio, el INDEC puso a disposición los formularios en la página web del organismo "para ver de qué se trata, conocer las preguntas, pero no para llenarlos, tenerlos listos y así ganar tiempo".

"Para completarlos hay que estar preparado, capacitado. Se debe utilizar un lápiz especial y una caligrafía especial porque lo que se escribe pasa por un scanner que si no está bien escrito no lo detecta", explicaron. Además, los formularios están certificados y el papel tiene un gramaje distinto de las hojas que habitualmente se usan para impresiones hogareñas o en oficinas.

* LAS PREGUNTAS

Los cuestionarios incluyen preguntas sobre la vivienda, los materiales con los que están construidas, los servicios (agua, luz, gas), la composición, sus características, cantidad de hombres y mujeres, niveles educativos, coberturas médicas, situación conyugal, empleo, hijos, equipamiento del hogar y descendencias (afro o de pueblos originarios), entre otras.

No contienen preguntas de índole político o partidario como afiliación o militancia, ni sobre cuentas bancarias, o montos de los sueldos, posesión de acciones, otras propiedades, autos y otro vehículos, tarjetas de crédito, creencias religiosas, preferencias sexuales o equipos de fútbol. El encuestador no está habilitado a preguntar por estos temas u otras cuestiones personales.

Los cuestionarios comienzan por las cuestiones geográficas, luego de la vivienda y por último de la población. Entre las preguntas y opciones de respuesta del formulario B (básico, de color rojo) se destacan:

¿Tipo de vivienda particular?
Casa; rancho; casilla; departamento; pieza en inquilinato; pieza en hotel familiar o pensión; local no construido para habitación; vivienda móvil; o persona/s viviendo en la calle.

¿La vivienda está habitada?
Con personas presentes o con todas las personas temporalmente ausentes.
¿Deshabitada?
Por alquiler o venta; en construcción; se usa como comercio; oficina o consultorio;
se usa para vacaciones; por otra razón.

¿Quiénes son las personas de este hogar que pasaron la noche del martes al miércoles aquí, incluyendo a los bebés, niñas y niños pequeños, y ancianos?

¿Cuál es el material predominante de los pisos?
Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado; cemento o ladrillo fijo; tierra o ladrillo suelto; otro.

¿Tiene agua...
Por cañería dentro de la vivienda; fuera de la vivienda pero dentro del terreno; o fuera del terreno.

Este hogar, ¿tiene baño o letrina?
Si; No

¿El baño o letrina es...
Usado sólo por este hogar o compartido con otros hogares.

En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza del inodoro?
Sí; No

¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene este hogar?

La vivienda que ocupa este hogar, ¿es...

Propia; alquilada; prestada; cedida por trabajo.

Este hogar, ¿tiene ... (por Si o No)
Heladera; computadora; teléfono celular; teléfono de línea.

La segunda parte refiere a los datos de población y debe responderse por cada habiatante de la vivienda.  

¿Cuál es la relación o parentesco con el jefe(a) del hogar?

¿Es varón o mujer?


¿Cuántos años tiene? (en años cumplidos)


Fecha de nacimiento


¿En qué país nació?


Sobre el nivel educativo, responden los mayores de tres años.

¿Sabe leer y escribir?

¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo?


¿Cuál es el último grado o año que aprobó en ese nivel?

¿Utiliza computadora?

Sobre la situación laboral, responden los mayores de 14 años.

Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? (sin contar las tareas de su hogar)

En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender afuera o ayudó a un familiar / amigo en una chacra o negocio?


En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral; etc.?


En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo: contestó avisos, consultó amigos / parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta?


Para más información se puede consultar la página oficial del Censo 2010: www.censo2010.indec.gov.ar

15:12 Gepost door VIA | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.