01-09-10

Verslag avondje reizen

Gabriel liet ons de foto's zien die hij tijdens zijn reis in België gemaakt had. Hij gaf ons een Argentijnse look over ons landje. We bezochten met hem Brussel, Leuven, Gent en Brugge. We zagen zelfs kantjes van ons land die we niet echt kenden. Gelukkig waren er twee 'gidsen' bij die ons de weg wezen in Brussel, inside informatie gaven en ons rondleidden in de geschiedenis van Belgie en meer bepaald: Leuven. De foto's van de brouwerij werden extra in de verf gezet door een werknemer die de burelen van Inbev beter kent dan zijn broekzak. Het waren prachtige foto's en Gabriel genoot duidelijk na van zijn reis. Het tweede deel is Nederland, maar daar zijn we niet aan toegeraakt, dat zal voor een volgende vergadering zijn in december of januari. Gabriel, leerling van Veerle, heeft zelf hier en daar geprobeerd om de uitleg in het Nederlands te geven en het was spijtig dat hij niet iets meer durf had, want het was heel goed.


Daarna sprak Gerda ons over twee fenomenen in de reiswereld van België:

Joker en Via via.
21g.jpg
Mensen uit de reiswereld , zo'n 30 jaar geleden, zagen de nood in om Vlamingen te leren reizen. Als hobby werd Joker opgericht, een eigen touroperator, naast de bestaande opleiding voor begeleiders,  dat met een beperkt budget de wereld voor je opent.  De reizen van Joker zijn een avontuur van het begin tot het einde. 's Morgens weet je niet waar je 's avonds zal slapen,  maar je bent wel in goede handen van een ervaren begeleider. Je reist om te leren, te voelen en te begrijpen. Uit dit avontuurlijk reizen zonder hotelnetwerk, was de nood aan info groot. In de jaren '80 kon je nog niet effe googlen. Een nieuw concept groeide: een reiscafé voor en door reizigers, via anderen informatie vergaren om verre reizen te maken en daarbij iets te zien en vooral te leren.
wide_large-open-uri.8984.0.jpg
Het eerste reiscafé Via Via in Heverlee werd geopend. (waar je de beste spagetie van Leuven en omstreken kan eten).
Al gauw volgde Via Via het succes van Joker en werden er meer geopend: in Antwerpen, Brussel om daarna over de hele wereld uit te zwermen. De via via cafés zijn ontmoetingsplaatsen van globetrotters op de kruispunten van Noord naar Zuid en Oost naar West. De meeste Via via cafés zijn gekoppeld aan een sociaal werk, zij geven de plaatselijke bevolking een job en er zijn er die een educatieve rol spelen in hun omgeving. De mensen die een via via willen beginnen, zoeken Joker op en presenteren hun voorstel. Als het in de lijn ligt van waar de mensen van Joker achter staan, wordt het project gefinancierd. Je vindt nu Via via cafés in Indonesie, Senegal, Mali, Chili, Peru, Tanzania, Equador, Honduras...en de lijst is nog langer en zal steeds langer worden. 
De mensen van Via via koppelen het ontvangen van reizigers aan een iets diepere dimensie: er zijn er die met straatkinderen werken en plaatselijke bevolking opleiden in het toerisme ( Living Stone Dialoog). De samenwerking met de K.U.Leuven richt zich vooral op interculturaliteit binnen onze bedrijven en in het buitenland. Langs deze hoek worden ook kleine buitenlandse bedrijven ondersteunt op vlak van management.
Als antwoord op de vraag naar projectvoorstellen van de Europese Commissie, DG Enterprise & Industrie
dient L.S.Dialoog een internationaal projectsvoorstel in.

In samenwerking met de K.U.Leuven (departement Master in Toerisme) en Toerisme Vlaanderen werd een partnerschap opgericht met de University of Primorska (Slovenië) en de University Rovira I Virgili of Tarragona (Spanje).
Doel van het project is het overbruggen van de kloof tussen kennisnetwerken en industrie-praktijken door het identificeren en ontwikkelen van instrumenten - opleidingsprogramma's, good/bad practices, projecten,  literatuur en casestudies- ten voordele van de versterking van zowel het hoger toerisme onderwijs als bestaande "on-the-job" -trainingen en sectorinitiatieven binnen de industrie.   (project 2008)-bron: livingstone Dialoog
 Via Via is een culturele ontmoetingsplaats, een plek waar je als reiziger wordt ondergedompeld in de locale wereld. De mensen van Joker hebben een voeling met al hun via via's.
47576335.jpg
logo-micro-marche.jpgIn Brussel vinden we een Via via in het project
Micro-Marché. Micro Marché ligt in Brussel aan de steenkool kaai. Het is open vanaf vrijdag van 16u tot 21 en in de weekeindes van 13.30 tot 18.30. Urban Product organiseert er een markt waar plaats is voor creatieve en jonge ondernemers. De nonprofit organisaties City Mine(d), de Beursschouwburg en Overmolen financieren mee het project, samen met de stad Brussel. De Micro Market is een speciaal concept. De bedoeling is om door uitwisseling van werk, ideeen en diensten tot een volwaardige creatieve micro-economie uit te groeien. In dit project heeft ook de Via via van Brussel een plaats gevonden. Ook al is de markt gesloten, tijdens de week, kunnen wandelaars de artisten bezig zien in hun ateliers, er iets eten, drinken of genieten van culturele shows.
In de 21ste eeuw zal de toeristische sector uitgroeien tot de nummer één van de wereldindustrieën. Toerisme is één van de snelst groeiende sectoren wereldwijd. Met een jaarlijks groeipercentage van 5 à 6% voor de regio’s Afrika en Zuid-Azië is toerisme één van de belangrijkste groeimarkten in regio’s met een hoge armoedegraad.
Toerisme betekent dan ook een belangrijke bron voor economische, sociale en culturele ontwikkeling en dusdanig een motor voor welvaart en welzijn. Bovendien is in toerisme de confrontatie met 'anderen' een impliciet gegeven waardoor het ook een instrument is voor het verhogen van begrip, waardering en solidariteit.
 Indien echter te weinig rekening wordt gehouden met de mogelijke negatieve neveneffecten van toerismeontwikkeling, kan de sector ook een destructieve invloed hebben op de omgeving en de lokale gemeenschappen waarbinnen het plaastvindt.
 Living Stone Dialoog v.z.w. zet zich daarom in voor een duurzame ontwikkeling van toerisme  waarin lokale gemeenschappen meer greep hebben op het fenomeen toerisme zodat ze de eigen levensomstandigheden beter kunnen bewaken. (bron: pagina van Joker)
 De via via in Buenos Aires heeft ook zijn eigen geschiedenis. Gerda heeft een band met Argentinie die haar voeren tot in het bedrijf Flandria van de heer Steverlynck. Zij kent Buenos Aires dan ook iets dieper dan alleen maar als gids of toerist. Op een van haar wandelingen ontdekte ze het huis in San Telmo en werd er dadelijk verliefd op. Van het ene komt het andere, zoals dat altijd gaat met de liefde: ze kochten het huis en maakten er een Via via van, ons zo vertrouwde 'clublokaal'. Niet alle via via's hebben een Hostal, anderen werken meer rond hun sociaal project, anderen zijn een café en weer anderen leggen zich toe op het culinaire aan een lokale prijs.
Om af te sluiten citeer ik de woorden van de website van Via via:
Via via zet je aan om te reizen, te ontdekken, je contacten te verbreden.
En dat hebben we deze avond gedaan, in Via via, met Gerda en Gabriel. Bedankt alletwee voor de heel leerrijke en vooral warme interessante avond.
Nog een toemaatje over joker:burkina.partner.joker_www.png
Travel Award duurzame touroperator

2007: Joker Toerisme
Joker Toerisme houdt rekening met duurzaamheid in al zijn activiteiten:

  • Een eerlijk prijsbeleid.
  • Het gebruik van een troevenkaart met duurzame principes.
  • De weloverwogen partnerkeuze en het beheer van een Solidariteitsfonds. Ze hebben goede praktijkvoorbeelden met een grote impact op korte én lange termijn.

2008: Thomas Cook
Thomas Cook voert een duurzaam toerismebeleid met sterke punten voor acties op vlak van:

  • Intern huishouden (papierverbruik, firmawagens, elektriciteitsverbruik).
  • Luchtvaartmaatschappij (hoge bezettingsgraad, de inzet van een moderne, milieuvriendelijke vloot, rotable service voor de catering).
  • Communicatie naar klanten.

2009: Joker
Joker heeft de Travel award sustainable tour operator 2009 ontvangen.

Joker voert een doordacht en structureel ingebed beleid rond duurzaam toerisme. Jaarlijks slagen zij er in om nog nieuwe acties uit te voeren wat getuigt van een continue streven naar verbetering.

Banner.jpg

De commentaren zijn gesloten.