19-02-10

Samenwerking scholen Argentinie-Belgie

Scholenbanden in Argentinië: samenwerking met de Argentijnse NGO Agreste

De bedoeling van de bijeenkomst van 10 februari 2010 was de consolidatie van de samenwerking met de Argentijnse NGO Agreste en het vormgeven van het vrijwilligerswerk in Argentinië.

foto vergadering bij AGRESTE 10 februari 2010

Aanwezigen:

Geert Beeckmans (coödinator Twinningsproject Saludos);

Joel Swartenbroek (medewerker van twinningsproject Saludos);

Marisa Young (Vice-Presidente – Fundación Agreste);

Julián Varela (Director Ejecutivo – Fundación Agreste)

Verontschuldigd: Reinhilde Remaut (voorzitster Vlamingen in Argentinië) en Luc Pirson (Cultureel Attaché, ambassade van België in Argentinië)

Geert zal in België nakijken of we materiaal kunnen doneren aan Agreste en de scholen (computers, boeken, spelen,...). Reizigers of vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld materiaal meebrengen. Zo kunnen we transportkosten beperken.

De directeur van Agreste licht toe dat er een mogelijkheid is om samen te werken met het Tropisch Instituut van Antwerpen en andere Belgische instituten die door de ambassadeur van België (mevrouw Cristina Funes-Noppen) en de verantwoordelijke van FIT (Jan De Moor) zijn gesuggereerd.

Binnenkort zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden om na te gaan hoe Belgische en Argentijnse bedrijven de schoolprojecten kunnen ondersteunen.

De NGO maakt ‘vrijwilligerspakket’ van 3 maanden en 6 maanden. Op vraag van Geert zal het mogelijk zijn om binnen het twinningsproject Saludos ook een periode van min. 2 weken en max. 1 maand’ vrijwilligerswerk te doen.

Vanaf maart zijn er twee Vlaamse vrijwilligers actief in verschillende Argentijnse scholen. Een van hen heeft een beurs aangevraagd bij de Europese Commissie. Ook stagiairs van hogescholen en Universiteiten kunnen via Agreste begeleid worden.We zullen in de toekomst ook nagaan hoe we – naast studenten - ook profesionelen en zelfs personen met pensioen als vrijwilliger kunnen betrekken bij het uitwisselingsproject.

Verder bekijken we of we sponsors kunnen vinden om een deel van het vrijwilligerswerk en de ondersteuning van de vrijwilligers te bekostigen.Op vraag van Geert zal Agreste de scholen van het project Saludos in het begin van het schooljaar bezoeken. Het contact tussen de scholen en Agreste is namelijk belangrijk voor de verdere begeleiding in het twinningsproject en de ondersteuing van vrijwilligers die in de scholen willen werken en cursussen volgen.

Tijdens deze bijeenkomst overhandigde Geert aan Agreste het akkoord om het logo te gebruiken van o.a. vzw ARG-Gent en VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand). Van zodra deze akkoorden ondertekend zijn kan Agreste in Argentinië extra sponsors aantrekken voor het project.

De directeur van Agreste gaf enkele affiches mee waarmee we in universtiteiten en in de ambassade kandidaat-vrijwiiligers kunnen informeren over de mogelijkheden in Argentinië. Joel zal de affiches op de website van Agreste gebruiken om informatie te verspreiden in bijv. Leuven. Iedereen die informatie wil of op een of andere wijze wil helpen aan het twinningsproject tussen Argentijnse en Vlaamse scholen, kan terecht op het e-mailadres: geert_beeckmans@yahoo.fr

Geert Beeckmans

De website van Agreste: www.fundacionagreste.org.ar

Commentaren

Stagiairs hogescholen Beste,
Ik ben docent aan Hogeschool Gent en kom in mei 2010 in het kader van een congres naar Argentinië. Wij zijn tevens op zoek naar buitenlandse stageplaatsen voor onze studenten professionele bachelor sociaal werk. Ik las dat dit mogelijk is bij jullie. Is er iemand bereid om eens met mij te overleggen in Buenos Aires en een mogelijke stageplaats te bezoeken?
Ik ben bereikbaar via e-mail en op 0032 479874469.
Alvast bedankt,
Greet De Brauwere

Gepost door: Greet De Brauwere | 26-03-10

De commentaren zijn gesloten.